Bron: Google Maps

Op 23 januari 2020 mogen alle volwassen inwoners van Wilbertoord, Sint Hubert, Langenboom en Mill naar de stembus voor de Volksraadpleging over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

Ik heb mijn stem alvast bepaald: ik ga op 23 januari met overtuiging stemmen voor behoud van zelfstandigheid van onze mooie gemeente Mill & Sint Hubert, waar ik nu zo’n 30 jaar woon.

Dat heb ik besloten met zowel mijn verstand als met mijn gevoel, want dat doe ik altijd bij belangrijke besluiten.

De gemeente Mill & Sint Hubert bestaat al ruim twee eeuwen en we zijn hier nu met zo’n kleine 11.000 inwoners, waarvan er 6130 in Mill, 1425 in Sint Hubert, 1075 in Wilbertoord en 2255 in Langenboom wonen (bron: alle cijfers.nl).

Een mooie gemeente van 4 levendige dorpen, velerlei bedrijvigheid en heel veel mooie natuur.

Een overzichtelijke gemeente met dorpen waar de mensen elkaar kennen, waar bestuurders en raadsleden weten wat er speelt onder de mensen die zij vertegenwoordigen.

Ik ben van mening dat deze gemeente ook in de toekomst zelfstandig kan blijven en in die mening wordt ik gesterkt door het recente onderzoek “Op weg naar de ambtelijke organisatie van de toekomst” van het bureau Partners & Pröpper. Ik citeer uit de rapportage van 12/12/2019: “Er is voldoende perspectief voor het opbouwen van een toekomstige ambtelijke organisatie voor de gemeente Mill en Sint Hubert, uitgaande van het uitgangspunt van een zelfstandig bestuur, waarbij deze organisatie richting bewoners en bedrijven voldoende inzet en kwaliteit kan bieden in relatie tot voorliggende beleids- en dienstverleningsopgaven, en waarbij dit tegen aanvaardbare kosten kan plaatsvinden.”

Voorstanders van het versnipperen van onze gemeente in de, zoals zij dat noemen, grootste plattelandsstad van Nederland denken dat het onmogelijk is dat een gemeente met de omvang van Mill & Sint Hubert haar taken ten opzichte van haar bevolking in de toekomst nog goed kan uitvoeren. Uit bovengenoemd onderzoek blijkt dat er geen enkele echte reden is waarom dat niet zou kunnen.

Juist in zo’n kleinere gemeente als Mill & Sint Hubert hebben we volop kansen om eigenwijs te zijn, om klein èn dapper te zijn. Om vanuit de kracht van de eenvoud te doen wat goed en nodig is met en voor de mensen in Wilbertoord, Sint Hubert, Langenboom en Mill. Want laten we onszelf eens oprecht de vraag stellen: wat gaat er hier nou eigenlijk zo slecht dat we die mooie gemeente op zouden moeten doeken?

En laat ik het ook nog eens over cultuur hebben, al ken ik de risico’s daarvan. Volgens mij is er een groot verschil tussen de cultuur van industrieel gegroeide plaatsen als Boxmeer en Cuijk enerzijds en de plattelandsdorpen van onze gemeente anderzijds. Dat betekent heel diverse belangen, problemen, uitdagingen en (financiële) prioriteiten. Hoe het ook zij: die belangen van de veruit grootste plaatsen Boxmeer en Cuijk zullen in die giga-gemeente Land van Cuijk altijd het zwaarste stempel blijven drukken op de besluitvorming en dus ook op de verdeling van de middelen.

Natuurlijk kunnen wij als kleinere gemeente blijven samenwerken met onze buurgemeenten, dat doen we al vele jaren en dat blijven we gewoon doen.

Jazeker blijft het grondgebied van de gemeente Mill en Sint Hubert bij het gebied met die mooie oude streeknaam Land van Cuijk horen, en ook toeristisch blijven we volop samenwerken, zodat veel mensen hier samen met ons een goei leven kunnen blijven vieren.

Ik hoop dat onze gemeente snel en goed gaat zorgen voor het objectief informeren van haar stemgerechtigde burgers zodat zij allemaal in staat worden gesteld om hun eigen afweging te maken voor hun stem op 23 januari. Ik moet zeggen dat ik het erg stil vind aan dat front en dat vind ik zorgelijk, wetende dat de datum van de volksraadpleging snel dichterbij komt. Het enige wat de burgers tot nu toe in de media horen en zien is het offensief van Burgerinitiatief werkgroep gemeente Mill in één Land van Cuijk / het CDA, die hartstochtelijk campagne voeren voor de fusie naar de giga-gemeente Land van Cuijk.

Waar zijn de geluiden van de partijen VKP en AB’90 die voor behoud van zelfstandigheid van onze gemeente staan (of stonden)? Deze partijen vertegenwoordigen immers een meerderheid van kiezers die bij de laatste verkiezingen kozen voor behoud van zelfstandigheid van onze gemeente.

Ik wil deze brief graag afsluiten met een oproep aan alle inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert, aan jullie allemaal dus: GA OP 23 JANUARI NAAR DE STEMBUS en maak daarmee gebruik van de invloed die je daarmee kan hebben op de toekomst van onze mooie dorpen, van onze mooie gemeente.

Maak vooral je eigen afweging, maar realiseer je ook dat dit je enige en laatste kans is om te stemmen voor behoud van onze Gemeente Mill en Sint Hubert, zelfstandig mooi!

Rens Hubers
Een tevreden burger van de gemeente Mill en Sint Hubert