Op 23 januari a.s. vindt het referendum plaats over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. U mag mee gaan beslissen of onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft of onderdeel gaat uitmaken van de gemeente Land van Cuijk.

Nog niet iedereen weet wat hij of zij moet gaan stemmen. Hier en daar horen we de opmerking: ‘Herindelen betekent verandering en daar zitten we niet op te wachten, zelfstandigheid voelt soms meer vertrouwd’.

Herindelen betekent inderdaad veranderen. Verandering die leidt tot vooruitgang: op naar een betere organisatie, meer slagkracht en een betere dienstverlening. En ja, niet alles zal direct perfect zijn, ook het Land van Cuijk zal met vallen en op staan groot moeten worden.

Zelfstandig blijven als gemeente Mill en Sint Hubert leidt ook tot verandering. Cuijk treeft immers uit de huidige ambtelijke organisatie met Grave en Mill. Dit betekent dat een zelfstandig Mill en Sint Hubert zelf een nieuwe organisatie zal moeten opbouwen. Omdat de organisatie klein is, zullen veelal dure specialisten moeten worden ingehuurd. Dit is een financieel risico, terwijl we weten dat financiële ruimte erg klein is. Experimenteren met een nieuwe organisatievorm is daarom onverantwoord.

Zelfstandigheid klinkt dus sympathiek maar omdat Cuijk uit de ambtelijke organisatie treedt, komt een goede dienstverlening verder onder druk te staan. Inwoners en bedrijven verlangen een deskundige en snelle dienstverlening voor een lage prijs. Deels vanachter de computer en service aan huis waar nodig. Een zelfstandig Mill en Sint Hubert kan hier niet aan voldoen.

De keuze om zelfstandig te blijven zet ook de bestuurlijke verhoudingen in het Land van Cuijk in een ander daglicht. De huidige samenwerking op het terrein van het sociaal domein, de Omgevingswet, het gemeenschappelijk rioleringsplan, het Regionaal Bureau voor Toerisme, een Goei Leven en vele andere zaken, zal er niet makkelijker op worden. De nieuwe gemeente Land van Cuijk zal zich vooral richten op de eigen nieuwe gemeente en minder oog hebben voor de kleine zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. In die zin verandert er dus wel het een en ander.

Kortom: een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert betekent een gemeentebestuur zonder voldoende financieel, ambtelijk en bestuurlijk vermogen en dat is bepaald geen gunstig vooruitzicht.

Een herindeling leidt natuurlijk ook tot veranderingen, maar het levert meer voordelen op voor het bestuur en de organisatie. En daarmee dus ook voor u als inwoner, bedrijf, vereniging of instelling:

  • Een krachtige en slagvaardige gemeente
  • Meer financiële slagkracht
  • Een sterkere ambtelijke organisatie
  • Een snelle en goede dienstverlening

Kiezen voor zelfstandigheid is ook kiezen voor verandering, maar dan terug in de tijd!

CDA Mill en Sint Hubert
www.cdamill.nl