23 januari a.s. staan we als inwoners van onze prachtige gemeente voor een historische keuze: blijven we de mooie zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert of sluiten we aan bij de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis en gaan we op in de nieuwe grote gemeente?

Wat zijn de feiten?

Financiële situatie

De financiële positie van de gemeente Mill en Sint Hubert is solide doordat er in de afgelopen jaren op een verantwoorde wijze invulling is gegeven aan alle taken die op het gemeentelijke bord liggen. Hierdoor zijn de lokale lasten (waaronder OZB) niet méér gestegen dan strikt noodzakelijk. Volgens het recente rapport van Partner en Pröpper biedt onze financiële positie voldoende mogelijkheden om als zelfstandige gemeente voort te bestaan en alle gemeentelijke taken adequaat uit te blijven voeren.

In het begin zal aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk een klein voordeel opleveren: minder burgemeesters, minder raadsleden, minder wethouders. Echter onderzoeken (o.a. Coelo) wijzen uit dat op de langere termijn een grotere gemeente juist veel duurder is. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat alle bestuurders alsmede de ambtenaren automatisch in een hogere loonschaal gaan vallen in verband met een hoger inwonertal en het feit dat men een soort “tussenlaag” gaat creëren om de afstand tussen bestuur en inwoners weer te verkleinen. Daarbij heeft een kleine gemeente weinig managementlagen, waardoor zij flexibel en doelmatig kan handelen. Dit zou kunnen betekenen dat de lokale lasten bij de nieuwe Land van Cuijk-gemeente in termijn juist verhoogd moeten worden of dat er fors gesneden gaat worden in het maatschappelijk vastgoed (zoals gemeenschapsaccommodaties) en de subsidies verlaagd gaan worden. Bovendien zijn de huidige financiële posities van zowel Cuijk als Boxmeer niet erg rooskleurig.

Regionaal

Een groot aantal zaken wordt regionaal geregeld (denk o.a. aan WMO, Jeugdzorg, Veiligheid (o.a. brandweer), GGD). Nu er 5 gemeenten zijn in het Land van Cuijk hebben wij alle 5 een lokale stem in de diverse regionale samenwerkingsverbanden. Indien Mill en Sint Hubert een zelfstandige gemeente blijft, dan behouden wij als gemeente Mill en Sint Hubert onze stem om zo invulling te blijven geven aan onze lokale wensen. Wanneer we aansluiten bij de nieuw te vormen gemeente vallen er regionaal een aantal stemmen weg die we nu als zelfstandige gemeenten nog wél hebben.

Algemeen

Gemeente Mill en Sint Hubert opheffen en opgaan in de gemeente Land van Cuijk betekent dat er een plattelandsgemeente ontstaat met zo'n kleine 80.000 inwoners en bijna 30 dorpskernen. Qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland.

U kiest ervoor om als inwoner van de gemeente Land van Cuijk verder te gaan of u laat zien dat u zich betrokken voelt bij een succesvolle zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. Als je je zelfstandigheid eenmaal kwijt bent, komt deze nóóit meer terug.

Bij het opgaan van onze mooie gemeente Mill en Sint Hubert in één nieuwe grote gemeente is er géén weg meer terug!

Maar de keuze is aan u, want uw stem telt!

VKP