Foto: Cockie Kremers

Het zal niemand ontgaan zijn. Komende donderdag 23 januari wordt in de gemeente Mill en Sint Hubert de Inwonersraadpleging gehouden over het al dan niet aansluiten door de gemeente Mill en Sint Hubert bij de gemeente Land van Cuijk.

Die dag kunnen de bijna 9000 stemgerechtigden uit deze gemeente hun voorkeur kenbaar maken. De coalitiepartijen, VKP en AB’90 hebben aangegeven de uitslag over te nemen wanneer er een opkomst is van minimaal 40%, dat zijn zo’n 3600 inwoners die dan naar het stembureau moeten komen.

Meningen

De laatste weken las u in De Neije Krant en op de website inmill.nl al tal van ingezonden brieven. Dat van zowel voor- als tegenstanders van aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk of het door de gemeente Mill en Sint Hubert zelfstandig blijven. Ook publiceerden we vorig weekend in vier pagina’s de informatiekrant van de gemeente Mill en Sint Hubert rond deze Inwonersraadpleging. Ook in deze editie is weer de nodige informatie rond het al dan niet aansluiten te vinden. In de Tv-uitzending van de Lokale Omroep Mill komen ook vertegenwoordigers van de drie politieke partijen aan het woord, die in 1 minuut een soort van stemadvies geven. Deze Tv-items zijn ook terug te vinden in de rubriek Video op onze website www.inmill.nl.

Informatieavond

Komende dinsdag 21 januari, organiseert de gemeente Mill en Sint Hubert nog een openbare informatieavond. Dit om iedereen nogmaals de mogelijkheid te geven vragen te stellen en naar diverse meningen, standpunten en het hoe en waarom te luisteren. Dit zodat iedereen goed geïnformeerd een eigen keuze kan maken op donderdag 23 januari. Deze informatieavond start aanstaande dinsdag om 19.30 uur in Cultureel Centrum Myllesweerd aan de Kerkstraat 3 in Mill. De Lokale Omroep Mill zal deze informatieavond rechtstreeks op Tv uitzenden.

Uw stem telt

Komende donderdag zijn er tijdens de Inwonersraadpleging 2 keuzes waaruit u kunt kiezen:

Behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert;
Of
Samenvoeging met de gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis;

Uitslag

Na het sluiten van de 6 stembureaus om 21.00 uur in onze gemeente zal nog die avond de uitslag bekend gemaakt worden. De gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert zal in een extra raadsvergadering op donderdag 30 januari om 19.30 uur een definitief besluit nemen.