Zelfstandig blijven als gemeente Mill & Sint Hubert of samen met Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis op weg naar een nieuwe gemeente Land van Cuijk?

De laatste maand is het debat op allerlei fronten steeds intenser gevoerd. Aan de keukentafel, in de kroeg, op straat, in de Neije Krant en op de sociale media.

Op allerlei manieren werden zienswijzen en standpunten geopperd en werd ook geprobeerd anderen te overtuigen, stemmen te winnen. Gaandeweg werd het een echte campagne voor beide opties.

Dat gebeurde deels vanuit kennis en feiten maar zeker ook vanuit verwachtingen en politieke motivatie. Zoals in alle campagnes werden de feiten soms ook enigszins aangepast omdat dat beter paste bij de zienswijze voor de ene of de andere keuzemogelijkheid.

Het debat werd vaak ook gevoerd vanuit gevoel en emotie en dat vind ik verklaarbaar. Niemand van ons immers beschikt over zoveel kennis om daarmee zeker te weten dat een van de 2 opties vast en zeker voor de beste toekomst voor de inwoners van onze mooie dorpen gaat zorgen.

Daarbij komt natuurlijk ook dat het nogal niet niks is om de zelfstandigheid van onze gemeente op te geven. Daar mag gerust wat gevoel en emotie bij komen kijken. Anders dan onze burgemeester noem ik dat gewoon gevoelens en zeker geen onderbuikgevoelens.

In dit stukje ga ik niet meer vertellen waar ik op 23 januari voor ga kiezen want dat heb ik al genoeg verteld.

Het siert dit soort campagnes als ze ook op tijd stoppen, zodat al die stemgerechtigde burgers in alle rust de aangeboden informatie nog eens kunnen doorlezen en hun standpunt kunnen bepalen. Degene die nog meer wil weten kan dinsdag 21 januari nog naar de informatieavond in Myllesweerd.

En dan, als alles is gezegd, dan gaan we donderdag ALLEMAAL NAAR DE STEMBUS en weten we aan het einde van die dag waar een meerderheid van ons voor heeft gestemd.

Dan is de uitslag zoals die is, dan geldt die meerderheid voor ons allemaal en gaan we samen die nieuwe werkelijkheid in.

Rens Hubers Mill