Rabobank publiceerde vorige week haar jaarcijfers en maatschappelijk jaarverslag 2019. De bank legt hierin zowel financiële als maatschappelijke verantwoording af.

Het uitgebreide maatschappelijk jaarverslag illustreert de bijdrage van Rabobank aan mens, milieu en maatschappij. Tevens illustreren lokale infographics de impact op dit vlak in Nederland via onze 89 lokale banken.

Coöperatief dividend

Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd. Het totaal bestede bedrag aan coöperatief dividend over 2019 is 46 miljoen euro.

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heeft hiervan 774.136 euro coöperatief dividend geïnvesteerd in de regio. Waarvan 368.000 euro vanuit Rabo ClubSupport verdeeld is over 617 clubs en verenigingen uit onze regio. Parallel hebben diverse lokale initiatieven een bijdrage ontvangen, onder andere uit het Fonds Maatschappelijke Projecten.

Infographic met maatschappelijke impact voor de regio

Een van Rabobanks speerpunten om blijvend het verschil te maken is klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het versterken van de lokale leefomgeving, bijdragen aan een duurzame voedselproductie en verduurzaming van de woningmarkt zijn belangrijk. Naast de jaarcijfers 2019 publiceren alle 89 lokale Rabobanken een eigen infographic met daarin de maatschappelijke impact voor de regio uitgelicht. Directievoorzitter Aernout van der Does over de bijdrage van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen voor de regio: ”Samen met onze leden kunnen wij als bank een belangrijke bijdrage leveren aan de economische groei en leefbaarheid in onze regio. Het Land van Cuijk en Maasduinen heeft volop ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en woningen, in een van de mooiste plekken van Nederland, om te werken en te wonen”.

Bekijk de infographic met de maatschappelijke impact van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen 2019 op www.rabo.nl/lvcm/impact2019.

Bekijk het landelijke jaaroverzicht 2019 op www.rabobank.nl/impact2019.

Bekijk de jaarcijfers 2019, resultaten en verslagen op www.rabobank.com/jaarverslagen.