Niet zonder enige trots, kunnen de Sea-Devils Duikvereniging, melden dat het plaatsen en installeren van de zonnepanelen op het dak van het clubhuis aan de Langenboomseweg 112 Mill afgelopen zaterdag 29 februari zeer voorspoedig is verlopen.

Om 09.00 uur hebben de werkers (allen leden v.d. Sea-Devils) zich gemeld en onder het genot van een kopje koffie is de werkbespreking snel en effectief verlopen. En om 09.30 uur werd er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Om 14.00 uur was de klus geklaard.

De leverancier, MB Solar Montage uit Mill (deel uitmakend van Sun Solar Systems) heeft om 15.00 uur de installatie gecontroleerd, en goed bevonden. Waarna de hoofdschakelaar is omgezet en de Sea-Devils vanaf dat moment voor een groot deel aan hun eigen energie productie zijn begonnen.

De Sea-Devils willen met name hun dank uitspreken aan de Sport Service Noord Brabant SSNB voor hun begeleiding in het voor en na traject van deze investering. Een contact dat na tussenkomst van de Gemeente Mill en Sint Hubert tot stand is gekomen.

De Sea-Devils zijn het eerste lokale voorbeeld van een maatschappelijke organisatie die gaat voldoen aan de klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord. De Sea-Devils bekleden hiermee bij uitstek een voorbeeldfunctie in de lokale energietransitie. Sea-Devils en natuur & milieu zijn vanwege de duiksport onlosmakelijk met elkaar verbonden en dit wil de vereniging kracht bij zetten door de belasting van het milieu tot het minimum te beperken. Waar bij de installatie zelfs gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen.

Sea-Devils werkt bij het verduurzamen van haar accommodatie bewust met lokale bedrijven. Waaronder o.a. MB Solar Montage Mill, Sun Solar Systems, en EDO verlichting. Dit ter stimulering van de lokale economie en de voordelen van de lokale betrokkenheid vanuit de bedrijven.

Namens Het Bestuur Sea-Devils.
Anco Bloemendal
Voorzitter Dive Team Sea-Devils Mill