In zijn laatste levensjaren, zowel tijdens zijn verblijf in Congo als in Nederland, onderhield pater Martien Konings contact met een Brabantse fysiotherapeut die erg geïnteresseerd was in zijn werkzaamheden en in Centre Simama.

In de afgelopen twee jaar, vanaf zijn pensionering, heeft hij regelmatig bezoeken van meerdere weken gebracht aan deze organisatie voor mensen met een ondersteuningsvraag en gesprekken gevoerd met het bestuur en de medewerkers om te zien in hoeverre hulp geboden kan worden.

Hij ging daar niet met lege handen naar toe. Zijn woonplaats met kerkdorpen erom heen zorgden voor mooie bijdragen die daar efficiënt besteed kunnen worden. Om ook echt inhoudelijk iets bij te dragen aan het functioneren van het centrum is men een driejarenplan gestart.

In het afgelopen jaar werd een stevig programma voor het revalidatiecentrum in de steigers gezet. Een programma om krachtig te blijven en nog verder te kunnen door ontwikkelen. Dit jaar gaat men onderzoeken op welke wijze Centre Simama minder afhankelijk kan worden van weldoeners. Onder het motto ‘sta op voor gehandicapten in Congo die op eigen benen willen staan; zij doen het en wij helpen alleen maar…’

Verleden jaar heeft men de afdeling fysiotherapie een boost kunnen geven met de uitbreiding van behandelmogelijkheden. Met technische fysiomaterialen die in Congo niet direct voorhanden zijn. Ook zijn er materialen geleverd om in teamverband bewegingsprogramma’s in de aanwezige sportzaal sterker neer te zetten. Voor de behandeling van baby’s en gehandicapte kinderen zijn er IPad’s met motorische oefeninstructies aangeschaft.

Dit jaar komt de focus op de medische afdeling te liggen. Door het laboratorium en de radio/röntgen afdeling te voorzien van up-to-date instrumentarium krijgt het centrum een sterkere regionale functie voor professionele medische onderzoeken. Hiermee kan het centrum structureel een bron van eigen inkomsten aanboren. Tegelijk draagt dit bij aan een grotere professionele uitstraling van Centre Simama.

Voor 2021 ligt er een ambitieus plan op de plank. Het centrum voorzien van zonnecollectoren. Dit staat in Congo nog enorm in de kinderschoenen. Pionieren dus. Hierdoor meer stabiliteit van het stroomnet, verlaging van uitgaven elektriciteit en misschien nog een overschot wat verkocht kan worden. Een Belgische ondernemer die zich gevestigd heeft met zijn vrouw aan de Congo-rivier trekt hierbij met Centre Simama op in de ontwikkeling waarbij al wat enigszins kan door de lokale bevolking wordt geleverd en verricht ter stimulering van de lokale economie.

Geweldig dan na de dood van pater Martien Konings er mensen zijn die het prachtige werk van Centre Simama een warm hart (blijven) toedragen.

Het bewaren van oude kleding en lompen blijft dus welkom om als gemeente Mill en Sint Hubert ook een steentje bij te blijven dragen. Zaterdag 4 juli as staan de Millse Missie Vrienden weer klaar om deze in ontvangst te nemen.