De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben zich donderdag 9 april jl. uitgesproken voor de vorming van één gemeente Land van Cuijk. Dit door het herindelingsontwerp voor deze vier gemeenten in grote meerderheid vast te stellen.

Gezien alle corona-maatregelen kende dit besluit een primeur; er werd door vier gemeenteraden via de digitale weg tot dit besluit gekomen. Als een van de eerste gemeenten in Nederland werd daarmee de spoedwet digitale besluitvorming in de praktijk gebracht.

Met dit besluit blijven de vier gemeenten op koers om vanaf 1 januari 2022 hun krachten te bundelen in deze nieuwe gemeente. Hierdoor ontstaat in oppervlakte de grootste gemeente van Noord-Brabant, met circa 80.000 inwoners verdeeld over 29 kernen.

Nieuw herindelingsontwerp voor vier gemeenten

Op 28 oktober 2019 stelden drie van deze vier gemeenteraden al een herindelingsontwerp vast. Burgemeester Hillenaar (gemeente Cuijk, voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.) zegt daarover: “Omdat de raad van Mill en Sint Hubert op 30 januari unaniem besloot om aan te willen sluiten bij het lopende herindelingsproces, gaat het herindelingsontwerp van 28 oktober vorig jaar van tafel. Er moest volgens de wet een nieuw herindelingsontwerp voor vier gemeenten worden geschreven.”

Het opstellen van een herindelingsontwerp is een eerste formele stap in het wettelijke proces om de herindeling te realiseren.

Prachtig en krachtig vanuit onze kern

Door de samenvoeging van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente. Burgemeester Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert geeft aan blij te zijn dat zijn gemeente is aangesloten: “Mill en Sint Hubert voelt zich nauw verbonden met het Land van Cuijk, dat is gebleken uit onze inwonersraadpleging. Ook onze organisaties zijn al nauw met elkaar verweven. Door nu met deze vier partners voor één gezamenlijke toekomst te kiezen, kunnen we onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties duurzaam verbeteren.” Burgemeester Fränzel van gemeente Sint Anthonis beaamt dit en voegt daar aan toe: “Nu ook Mill en Sint Hubert is toegetreden wordt de gemeente Land van Cuijk een nog krachtigere speler in Brabant en daarbuiten. Dat is goed nieuws voor onze inwoners, want samen kunnen we een professionele organisatie bouwen die op een daadkrachtige manier lokaal, regionaal en nationaal de belangen van onze inwoners kan vertegenwoordigen.” Burgemeester Van Soest vult daar op aan: “De nieuwe gemeente zal zich inzetten voor 29 kernen. Deze kernen staan centraal in ons beleid en in alles wat we doen. We willen een toekomstbestendige gemeente zijn die voor de inwoners in alle 29 kernen betrokken en nabij is.”

Besluitvorming en ter inzage legging

Nu het herindelingsontwerp ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’ door vier gemeenteraden is vastgesteld wordt dit herindelingsontwerp van 10 april tot en met 5 juni ter inzage gelegd. Iedereen kan in die periode reageren op het herindelingsontwerp, een zogenaamde zienswijze indienen. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. Op de website van uw gemeente én op de herindelingswebsite www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl kunt u het gehele ontwerp inzien evenals de wijze waarop u uw zienswijze kunt indienen. Omwille van de corona-maatregelen vragen wij u uw zienswijze zoveel als mogelijk digitaal in te dienen.