Muziekvereniging St. Willibrord heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van Ben Hamers. Ben was gedurende bijna 35 jaar lid van onze vereniging.

Als spelend lid in de harmonie, op de basklarinet, was Ben samen met Wilma een trouw bezoeker van de repetities, totdat ernstige gehoorproblemen hem het actieve musiceren nagenoeg onmogelijk maakten. We moesten hem sindsdien missen als muzikant, maar hij bleef nauw betrokken bij de harmonie, ook als trouwe bezoeker van al onze concerten en uitvoeringen.

In de periode van zijn langdurige lidmaatschap is Ben van 1989 tot 1997 voorzitter geweest van onze vereniging en heeft hij ook daarom veel voor onze verenging betekend.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor Harmonie St. Willibrord heeft gedaan en we zullen hem missen.

Wij wensen zijn vrouw Wilma, hun kinderen en kleinkind veel sterkte bij dit grote verlies.

Bestuur en leden van Muziekvereniging St. Willibrord