Foto: MHV’81

“We kunnen als gemeente nog geen inschatting maken van de totale financiële impact van deze Coronacrisis,” zei wethouder Erik van Daal van de gemeente Mill en Sint Hubert in het L.O.M.-radioprogramma MossTime.

Hij heeft financiën en samenleving in zijn portefeuille. “We hebben goed contact met onze verenigingen, met sportclubs en gemeenschapsaccommodaties om de vinger aan de pols te houden. We hebben met hen afgesproken dat we op maat problemen oplossen als die er zijn, maar acute problemen ken ik op dit moment nog niet.”

Sportclubs die normaal gesproken gebruik maken van gemeenschapsaccommodaties zoals sporthallen, betalen op dit moment ook geen huur. “Sportclubs betalen op basis van de afname van uren. Het is dan uurtje factuurtje. Op dit moment nemen zij geen uren af en zijn daar ook geen kosten voor. Deze accommodaties zoals de sporthallen zijn eigendom van de gemeente dus is het een stukje inkomstenderving en dat geldt ook voor de gemeenschapsaccommodaties. Barinkomsten missen zij nu ook, maar veelal huren zij personeel in via IBN en dat is nu ook stopgezet dus daar betalen zij ook niet voor. Het is voor alle verenigingen en accommodaties nog niet te zeggen wat de hele impact zal zijn op hun exploitaties. Maar zoals gezegd: daar hebben we goed contact over.”

Over hoe en of gemeenschapshuizen en Cultureel Centrum Myllesweerd vanaf 1 juni open zullen gaan is ook volop overleg. “Als het gaat over onderwijs, zorg en welzijn, daar hebben we wekelijks contact over binnen de veiligheidsregio met alle wethouders. Juist daar worden dit soort zaken met elkaar besproken, wat leeft en speelt er bij jullie en zo kun je van elkaar leren.”

Diverse clubs in onze gemeente zijn geprivatiseerd. Wethouder van Daal: “Zij krijgen jaarlijks een privatiseringsbijdrage voor onderhoud en accommodatiebeheer en dat loopt gewoon door. Maar het is wel zo dat ook hun kantine inkomsten stilliggen en waarschijnlijk wel contractuele verplichtingen hebben met trainers. Ik weet niet hoe ze dat allemaal geregeld hebben. Maar net zo goed als het voor verenigingen nog onduidelijk is hoe het komend seizoen allemaal gaat, is dat voor ons als gemeente ook nog onduidelijk.”

Door alle onduidelijkheden is het volgens wethouder van Daal ook niet te zeggen hoe de gemeente er precies financieel voor staat. “Geen enkele gemeente kan nu inschatten wat de gevolgen zijn van deze crisis. Voor de financiële huishouding proberen we de zomer te benutten om een inschatting te maken rond de financiële impact. Ook belangrijk is dan te weten, in hoeverre past de overheid bij zoals toegezegd.” Door al deze onduidelijkheden, zal de kadernota in juli (voorbereiding op de begroting 2021) ook nog geen reëel beeld geven van de financiële situatie. “Wij hopen na de zomer de raad hierover te kunnen informeren.”