Sinds begin mei biedt de Horst weer de dagbesteding aan voor kleine groepen cliënten. Dit doen ze wel op een aangepaste manier om de richtlijnen van het RIMV en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op te volgen.

In april publiceerde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een richtlijn waarin werd gesteld dat dagbestedingen zoveel mogelijk gecontinueerd moesten worden omdat dit een cruciale voorziening is, juist in deze periode. Eind april stelde WMO regio Brabant Noordoost-Oost, waar de Horst onder valt, dat deze richtlijn in deze regio gevolgd gaat worden.

Door middel van strenge richtlijnen kan de Horst weer veilig de activiteiten hervatten. Een aantal voorbeelden: cliënten komen alleen als ze helemaal gezond zijn, cliënten worden zoveel mogelijk zelf gebracht, er gelden strenge hygiëne maatregelen, iedereen houdt 1,5 meter afstand en activiteiten worden verspreid over het terrein aangeboden.

Jelle Albers, samen met Sylvia Albers eigenaar van de Horst: “We ontvangen nu dagelijks 6 tot 8 cliënten terwijl dit er voorheen 18 per dag waren. De komende tijd gaan we kijken hoe we dit langzaam veilig uit kunnen breiden. Door ons grote terrein en doordat we ons veel op buiten activiteiten richten kunnen de cliënten veilig afstand van elkaar houden”.

Sylvia Albers vult aan: “We hebben kleurrijke stokken gemaakt van 1,5 meter waardoor het voor cliënten en medewerkers veel zichtbaarder wordt hoeveel afstand ze van elkaar moeten houden tijdens activiteiten of tijdens het koffie drinken. Het personeel begeleidt minder cliënten maar is nu nog intensiever aan het begeleiden om de veilige afstand te kunnen waarborgen”.

Samen met de mantelzorgers wordt bij elke cliënt goed de afweging gemaakt of het weer veilig is om naar de Horst te komen. Jelle: “De kans op besmetting is bij de Horst nu eenmaal groter dan wanneer mensen alleen thuis zitten, hoeveel maatregelen we ook nemen. Maar soms zijn de gevolgen van het niet naar de Horst komen groter dan de kans op een eventuele besmetting”.

Mocht een cliënt nog niet naar de Horst kunnen of willen komen dan bieden zij ook nog de mogelijkheid voor begeleiding op afstand of individuele begeleiding thuis.

www.zorgboerderijdehorst.nl