De 5 kerken van Parochie de Goede Herder gaan, nu de beperkingen vanwege het coronavirus wat soepeler zijn geworden, open na een periode waarin de eucharistievieringen enkel digitaal waren te volgen.

Dankzij de medewerking van de LOM was elke zaterdagavond een eucharistieviering te beluisteren op de radio of via de televisie op kanaal 45. Met Palmpasen, Pasen en Hemelvaart zelfs mét beelden! De uitzending op de zaterdagavond kunt u ook na 1 juli op radio en televisie (kanaal 45) blijven volgen.

Nu de coronamaatregelen minder streng worden is het vanaf 1 juli toegestaan eucharistievieringen worden gehouden waarbij 100 mensen aanwezig mogen zijn. Maar nog steeds geldt de regel van 1,50 meter afstand! Daarom zullen er stickers op de banken geplakt worden, die aangeven waar gelovigen mogen gaan zitten.

In de kerken is met pijlen de looproute aangegeven. Bovendien moeten alle kerkgangers bij het betreden van de kerk hun handen ontsmetten. Bij de ingang van de kerk staat daarvoor een dispenser.

Ook dient elke kerkbezoeker te verklaren dat hij/zij op dat moment gezond is en geen klachten heeft. Een lid van de locatieraad van elke geloofsgemeenschap staat daarom bij de ingang om daar naar te vragen. Ook moeten de namen van de kerkgangers genoteerd worden. Al deze maatregelen zijn wenselijk, omdat het RIVM en het Bisdom hiervoor protocollen hebben opgesteld.

Daarnaast moet elke kerkganger zich vóór de dienst telefonisch of per e-mail aanmelden dat hij/zij de mis komt bezoeken.

Ook in de kerk tijdens de dienst zijn er allerlei beperkingen van toepassing. Zo is er o.a. geen koor en geen samenzang.

De priester en de lector gebruiken ieder hun eigen microfoon: de priester blijft de hele dienst aan het altaar en de lector gebruikt de microfoon bij de lezenaar.

Bij het uitdelen van de H. Hostie neemt de priester extra maatregelen om contact en daardoor besmetting te voorkomen.

Er zijn dus veel regels van toepassing vóór en tijdens de diensten, dit alles ter bescherming van uzelf en de andere kerkgangers.