Als vertegenwoordigers van buurtschap “de Tipstaart” en als zelf aanwonenden van de N264 zijn wij door blijven gaan met het strijden voor ons gemeenschappelijke belang: een einde maken aan de enorme overlast dag in dag uit voor onze deur t.g.v. de enorme hoeveelheid verkeer door onze straat. Beetje bij beetje zijn er een aantal puzzelstukjes in elkaar gevallen.

Even wat zaken op een rij

Na accordering van de rondweg Haps hebben gemeente en provincie ons allemaal duidelijk gemaakt tijdens bijeenkomsten in Sint Hubert dat er ook bij ons een rondweg zou komen, de situatie in Sint Hubert is immers identiek aan Haps. Echter op enig moment is er om ons onbekende redenen toch besloten door de gedeputeerde en het college Mill om het huidige tracé te handhaven. De cijfers ten tijde van deze koerswijziging zouden dit mogelijk kunnen rechtvaardigen maar de huidige cijfers zeer zeker niet meer. Let wel: de huidige aantallen voertuigen/24 uur zouden volgens berekeningen van de Provincie er pas in 2030 zijn en niet nu al in 2020. Deze feiten zouden aanleiding moeten zijn tot heroverweging van de huidige plannen want onverminderd blijft de verkeersdrukte in ons dorp enorm en géén “nut en noodzaak” is gewoonweg achterhaald. Waarom er destijds ineens een andere keuze is gemaakt, is tot op heden nooit naar buiten gebracht. Wat ook handig is voor de provincie is het feit dat tegen de huidige herstructurering géén juridisch bezwaar kan worden gemaakt. Ook is ons vertelt dat men géén procedure wenste tot de Raad van State aangespannen door de milieu - vereniging in het geval van een tracé buiten de kern van Sint Hubert: dit is ons inziens géén argument, dit is aan de Raad van State ter beslissing. Verder blijkt nu al dat de hulpdiensten hun aanrijtijden niet meer kunnen halen door de enorme drukte in onze straat en ook een brandweer - rapport over het vervoer van gevaarlijke stoffen door ons dorp laat zien dat als er een keer wat mis gaat, de gevolgen enorm zullen zijn.

Ook enkele niet aan de N264 aanwonende dorpsbewoners die zich louter richten op het verminderen van de hoeveelheid vrachtverkeer spelen ons inziens een dubbele rol: men zegt actief bezig te zijn met het terugdringen van het vrachtverkeer maar tot op heden zijn hier nog geen resultaten zichtbaar. Anderzijds hebben deze dorpsbewoners een duidelijk eigen belang: een mogelijk tracé buiten de kern zou in de buurt kunnen komen van hun eigen woning. Het lijkt duidelijk dat ook zij de provincie dusdanig beïnvloed hebben waardoor er nu enkel een herstructurering komt en wij als WEL aanwonenden van de N264 keihard de dupe zijn. Een duidelijk geval van Nimby en in strijd met de Omgevingswet.

Bijeenkomsten Klankbordgroep Herstructurering Kom van Sint Hubert

Ondanks alle goede bedoelingen van het project team van de provincie blijkt er nauwelijks iets veranderd te worden aan de huidige weg: er wordt enkel gestreefd naar een dorpser karakter en het reduceren van de snelheid. Echter wordt dit géén 30 km weg zoals in de media werd beweert, enkel door verkeer remmende maatregelen mag men dit proberen te realiseren want de minimale snelheid op een provinciale weg blijft 50 km. Wrang is het dan toch dat bochtstralen aangepast gaan worden om het vrachtverkeer makkelijker te kunnen laten doorstromen. Ook blijkt nu dat er toch grond aangekocht moet gaan worden terwijl dit van te voren uitgesloten werd tijdens een bijeenkomst, men stelde dat de huidige erfgrenzen gerespecteerd zouden worden.

Zelf geloven de projectgroep van de provincie er ook niet echt in en hopen op enig positief effect voor de overlast maar garanties wil men niet geven. Zij geven ook toe dat de bronoorzaak van de overlast (te veel verkeer) niet wordt weggenomen.

Als vertegenwoordigers van de Tipstaart zijn wij tijdens de bijeenkomsten herhaaldelijk aangevallen door niet - aanwonenden omdat wij maar blijven hameren op de feiten (de cijfers liegen niet) maar uitkomen voor je mening is in Nederland een grondrecht en wij blijven dit ook doen. Ook het feit dat wij zelf een alternatief traject hebben laten uitwerken en de moeite hebben genomen de huidige weg eens op te meten (plannen provincie passen gewoonweg niet, vandaar de aankopen) kwam ons op een fikse woordenwisseling te staan met dorpsbewoners die NIET aan de weg wonen maar enkel deelnemen om hun eigen belangen veilig te stellen, zij willen géén ander tracé.

De geplande herstructurering gaat miljoenen Euro’s belastinggeld van u en ons kosten en het is nu al duidelijk dat dit weggegooid geld zal zijn omdat de bronoorzaak hiermee niet wordt aangepakt: men blijft al het verkeer even zo vrolijk door ons dorp proppen.

De Klankbordgroep Sint Hubert tot rotonde Haps is inmiddels ook opgestart en daar zie je een zelfde beeld: de Provincie heeft al bepaald wat er moet gebeuren en noemt dit nu “groot onderhoud” met geringe mogelijkheden voor aanpassingen (men streeft naar een parallel - weg) en volgens die projectgroep moet de weg met gemak 20.000 voertuigen aan kunnen. Deze komen uiteindelijk dus ook door de Kom van Sint Hubert.

Wat zou er moeten gebeuren volgens ons in Sint Hubert:

  • Geplande herstructurering Kom van Sint Hubert: nogmaals goed bezien omdat dit zonde is van ons belastinggeld want de overlast zal blijven;
  • Opnieuw de huidige situatie met de juiste verkeerscijfers (12.000 voertuigen/24 uur) beoordelen op veiligheid, geluidsoverlast, fijnstof - uitstoot, trillingen etc;
  • Stoppen met het structureel negeren van aanwonenden van de N264 in de kom van Sint Hubert maar ook aan de Hapseweg, zij zijn degenen die de gevolgen van het al het verkeer dag in dag uit ondervinden. Deze mensen horen het gesprek te voeren met provincie en gemeente en niet allerlei anderen die minimaal tot géén hinder ondervinden van de enorm drukke weg.

Namens buurtschap “De Tipstaart”
Huub Schuurmans, Hans Brouwers en Henri van de Pol
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.