Sinds 30 september 2019 werd er aan gewerkt; de reconstructie van de Vorleweg. Maar nu is het werk dan toch gereed.

Omdat alles langer duurde dan gedacht, kregen de aanwonenden en bedrijven een smakelijke attentie aangeboden. Dit onder het motto ‘het was even doorbijten maar nu dan iets lekkers om de tanden in te zetten’.

Reconstructie

De werkzaamheden werden in fasen uitgevoerd waarbij telkens gedeelten van de weg niet (goed) bereikbaar waren. Lastig voor aanwonenden maar ook voor aldaar gelegen bedrijven. Het werk zelf bestond uit onder andere het vervangen van de bestaande verhardingen, het aanleggen van hemelwaterriolering, het vervangen van de openbare verlichting en het treffen van verkeerskundige maatregelen (aanleg verhoogde kruispunten / drempel). Het werk werd uitgevoerd door Aannemersbedrijf Gebr. Remmits BV uit Wijchen.

Gereed

Na bijna negen maanden is het werk nu gereed. Overlast bij dit soort werkzaamheden is nooit helemaal te vermijden maar in dit geval duurde het wel erg lang. Omdat in deze coronatijd een gezamenlijk afsluitend ‘hapje en drankje’ niet goed mogelijk is, hebben de aannemer en de gemeente de aanwonenden ter afsluiting van het werk een smakelijke attentie aangeboden; een pakket van Fruitpark Groenz uit Sambeek. Lekker, gezond en bovendien een mooi streekproduct.