Op vrijdag 3 juli stonden de kinderen, de ouders, het team en vele anderen stil bij het aanstaande vertrek van de directeur van de Kameleon.

José werd als VIP thuis opgehaald en vervolgens op school warm verwelkomd door alle kinderen, ouders en collega's. De kinderen werden getrakteerd op een creatieve workshop van 4XM en alle groepen namen op hun eigen wijze afscheid van José. Na schooltijd kreeg iedereen, op een sfeervol schoolplein, de kans om met José terug te blikken op de mooie tijd.

José Martens aan het woord over haar tijd op de Kameleon.

Met ingang van 1 augustus stop ik als directeur van openbare basisschool de Kameleon na 11 geweldige jaren in Mill. Ik stop met grote trots en op een moment dat ik het nog enorm naar mijn zin heb op de Kameleon.

Daarvoor was ik directeur van openbare basisschool de Harlekijn in Cuijk. Directeur zijn van een basisschool is een prachtig en dynamisch beroep. Regelen, aansturen, zorgen voorgoed onderwijs, meebewegen met de tijd en toch je eigen gezicht behouden, er zìjn voor de collega’s en het beste in iedereen naar boven halen.

Werken in een schoolomgeving is heerlijk. Er is altijd beweging, levendigheid, vrolijkheid en reuring. Een prachtige plek, een geweldige en ook intensieve tijd!

Onderwijs is constant in beweging en als ik terugkijk dan zie ik veel veranderingen in elf jaren Kameleon. Met name door de digitale mogelijkheden ziet het onderwijs en de organisatie er heel anders uit dan elf jaar geleden. We hebben minder kasten nodig, alles staat nu in de Cloud. We vergaderen gerichter en een nieuwsbrief is niet meer nodig, want we communiceren met ouders via een beschermde ouderapp. Het krijtbord is definitief verdwenen en alle leerkrachten werken met een smartbord. Wij kiezen ervoor om naast digitaal ook met boeken te werken, maar achter het mooie smartbord zit een wereld van prachtige digitale programma’s voor rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie. Alle kinderen hebben een eigen chromebook om aan te werken en de verbinding is op orde. Dat was aan de Havikstraat wel anders, bij elke uitbreiding moesten er weer nieuwe kabels aan elkaar geknoopt worden. Leerkrachten kunnen nu beter tegemoetkomen aan de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen. Er zijn ook heel veel mooie dingen gebleven en de computer kan de leerkracht echt niet vervangen. Dat hebben we wel gezien in de coronatijd.

Bij de oprichting van de Kameleon in 1999 stond adaptief onderwijs voorop. Adaptief onderwijs gaat ervan uit dat het onderwijs tegemoet komt aan de basisbehoefte (relatie, autonomie en competentie) van een kind, eigenlijk van ieder mens. Daar geloof ik sterk in en op de Kameleon kijken we ook op deze manier naar kinderen en naar ons handelen.

In de elf jaar Kameleon heb ik mee mogen werken aan de bouw van het Kindcentrum. Dat was een hectische periode. Lange tijd is er in Mill gesproken over de ‘brede’ school, maar toen het besluit eenmaal genomen was, ging het proces in rap tempo van start! In de kerstvakantie van 2013-2014 zijn we verhuisd naar het Kindcentrum. In het begin moest ik echt wel wennen hoor! De schoolwoningen aan de Havikstraat waren zeker niet praktisch, benauwd en zeer gehorig, maar de plek en de intieme sfeer heb ik in het begin erg gemist.

Ik heb in de jaren op de Kameleon lief en ook leed gedeeld met de kinderen, de ouders en de leerkrachten. In deze afscheidsweken kijk ik met heel veel plezier en grote dankbaarheid terug naar alle mooie en fijne momenten, en die waren er veel! De slotfeesten, de themadagen, de weeksluitingen, de vele mooie lessen, de werksfeer en vooral ook het fijne contact met de mensen in en om de Kameleon.

Vanaf 1 augustus 2020 is Jolanda Oonk de nieuwe directeur van de Kameleon. Jolanda heeft er veel zin in en ik wens haar veel succes en een mooie tijd op de Kameleon.

Hartelijk dank allemaal! Het was fijn op de Kameleon!