Het schooljaar is voorbij... en ook de deur van het Jeugd Hobby Centrum is dicht, jammer genoeg al sinds maart. Corona gooide roet in het eten, zodat de laatste drie bijeenkomsten werden gecanceld.

Onlangs hebben we gratis bidons met ons logo uitgereikt aan de kinderen die daardoor een of meer middagen hebben moeten missen. En dát ze het gemist hebben, lieten ze duidelijk merken. Goed om te horen voor ons als vrijwilligers.

Een paar weken geleden zijn we op een ochtend met alle begeleiders van de verschillende hobby’s bij elkaar gekomen. Inmiddels zijn we met twaalf vaste vrijwilligers, en nog enkele als reserve. Er is geïnventariseerd hoe we denken het nieuwe seizoen invulling te geven. Iedereen was enthousiast om weer te beginnen, maar ook bezorgd over de veiligheid i.v.m. corona. Moeten we misschien uitzien naar een ruimere locatie…? Inmiddels is er meer duidelijkheid over de maatregelen en denken we gewoon in ons eigen gebouw van start te kunnen gaan.

Begin september worden de boekjes van Sjors Sportief en Creatief weer op de scholen uitgedeeld en kunnen de kinderen inschrijven. Coördinator Jan Hendriks zorgt voor de persoonlijke berichtgeving aan de ouders en is ook het aanspreekpunt.

We hopen op een creatief en gezond seizoen en veel knutselplezier met de kinderen. Wij als vrijwilligers hebben er zin in! Voor meer nieuws, zie www.seniorenhobbycentrum.nl / www.jeugdhobbycentrum.nl.