Van 17 tot en met 26 augustus wordt op verschillende wegen in het buitengebied van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert een nieuwe slijtlaag aangebracht. Dit gebeurt om de wegen veilig te houden.

Omdat de slijtlagen alleen bij droog weer kunnen worden aangebracht, zijn de data en tijdstippen van deze werkzaamheden niet exact aan te geven. Tijdens het aanbrengen van een slijtlaag is de betreffende weg afgesloten. Nadat de nieuwe slijtlaag is gedroogd (dit duurt ongeveer een halve dag), wordt de weg weer vrij gegeven. De drie gemeenten vragen hun inwoners rekening te houden met enige overlast, die helaas niet te vermijden is.

Aanbrengen nieuwe slijtlaag

Een nieuwe slijtlaag verhoogt de verkeersveiligheid van een weg, omdat deze daarmee voldoende stroef blijft. Daarnaast zorgt de nieuwe laag voor conservering van het wegdek, dat daardoor weer een paar jaar langer mee kan. Wanneer de slijtage van een wegdek te hoog is, moet een compleet nieuwe asfalt-laag worden aangebracht. Door het aanbrengen van een slijtlaag gaat de weg dus langer mee en worden kosten bespaard. Bij deze werkzaamheden gaat het alleen om wegen die buiten de bebouwde kom liggen. Een overzicht van alle straten kunt u vinden op de gemeentelijke websites: www.cuijk.nl/slijtlaag, www.grave.nl/slijtlaag en www.gemeente-mill.nl/slijtlaag.

Houd rekening met opspattend split

Een slijtlaag bestaat uit een laag bitumen, die wordt ‘afgestrooid’ met steenslag. Deze laag wordt machinaal aangebracht, waardoor enige overlast of vertraging kan ontstaan. Deze overlast bestaat uit stofvorming, opspattende steenslag en vertraging door wegafsluitingen. Na afloop van de werkzaamheden aan een weg waarschuwen we de weggebruikers voor ‘slipgevaar’ en ‘opspattend split’ met borden langs de weg. Per wegvak zullen de werkzaamheden enkele uren duren. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg afgesloten. Aanwonenden van het betreffende wegvak wordt gevraagd hun auto dan tijdelijk ergens anders te parkeren.