Sinds woensdag 14 oktober gelden nieuwe coronamaatregelen. Voor horeca ondernemers betekent dit dat zij hun gelegenheid moeten sluiten. Bovendien mogen zij na 20.00 uur ’s avonds geen alcohol meer verkopen of bezorgen.

Deze regel geldt tot 7.00 uur ’s morgens. En met alcohol op straat zijn, is in deze periode ook verboden. Op deze regels zijn geen uitzonderingen van kracht. Het op creatieve manieren omgaan met deze regels is ook niet toegestaan. Er zal streng worden gehandhaafd en beboet bij niet-naleving van deze regels.

Uiteraard begrijpen wij als gemeente Mill en Sint Hubert dat er veel van iedereen wordt gevraagd in de bestrijding van het virus. Maar we zullen er samen de schouders onder moeten zetten, en met elkaar de regels van de Rijksoverheid moeten naleven zoals ze zijn bedoeld. Altijd met de bestrijding van het virus als uitgangspunt.