Werkgroep Unter den Linden is ongeveer 4 jaar geleden begonnen als een paar buurtgenoten die zijn begonnen een buurtfeest te organiseren voor iedereen die woont aan een van de straten die uitkomt op het gezamenlijk stukje groen aan de Spoorstraat-Melkweg-Wilhelminastraat.

Na enkele succesvolle edities van het feest, volgde het initiatief om het voor elkaar te krijgen een AED geplaatst te krijgen, inclusief het verzorgen van alle benodigde trainingen voor belangstellenden. Dit is vorig jaar gerealiseerd onder bezielende leiding van Theo Schepens.

Ons laatste initiatief is het opknappen van het stuk openbaar "groen"; want groen was het allang niet meer; het was verdord, vol onkruid en puin; kortom: het zag er niet meer uit tot ergernis van velen. We zijn begonnen met vereende krachten èn persoonlijke bijdragen van vele buurtgenoten met het opknappen; twee stukken zijn aangeplant met vlinderstruiken en er is inmiddels na uitvlakken en puinruimen een nieuwe grasmat gerealiseerd, voorzien van sproeiers.

Wij willen graag de gemeente bedanken voor hun bijdrage en sympathieke gebaar van 250 euro uit het leefbaarheidsbudget voor ons initiatief, waar iedereen van kan genieten! Op naar het volgende initiatief...

De werkgroep Unter den Linden (Jen Berends, Marcel Arts, Gradus van Engelen, Ad Berends, Peter Sonnemans, Anne Kohlen en Bram van Schaik (en vele anderen).