In 1999 heeft de rijksoverheid de Woonwagenwet opgeheven. Sinds die tijd hebben de meeste gemeenten vrijkomende woonwagenstandplaatsen opgeheven. Zo ook in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Van de zes standplaatsen aan de Mergen in Mill is er nog maar een over. Er lag een plan klaar voor woningbouw op de vrijgekomen locatie. “Maar de raad van staten blokkeerde dit plan,” vertelt wethouder van den Boogaart. “Het argument hierbij was dat wij geen wachtlijst hadden en dus ook niet aan konden tonen dat er geen belangstelling was voor een woonwagenstandplaats in onze gemeente. Daarom is het gewijzigde bestemmingsplan vernietigd en ligt er een geldig bestemmingsplan wat het mogelijk maakt er woonwagens te plaatsen.”

Danielle Netten Verstraten woonde op het woonwagencentrum aan de Mergen in Mill en vertrok er met haar gezin in 2013. “Eigenlijk wilden we toen niet weg,” vertelde ze onlangs in het L.O.M.-radioprogramma Het 12-uurtje. “Maar er werd geen onderhoud meer gepleegd aan de woonwagens en ze waren aan vervanging toe. Wij konden toen niet anders dan voor de gezondheid van onze drie astmatische kinderen kiezen en zijn we in een huis gaan wonen.” Daar moesten ze wel even aan wennen. “Waar je het meeste last van hebt is dat je niet in een familiaire band woont. Voorheen stapte je de deur uit en liep je bij de buren naar binnen. Maar dat waren niet alleen de buren maar ook mijn schoonouders. En nu is dat in een gewoon huis niet meer zo.”

Inmiddels is er op het gebied van het woonwagen- en standplaatsenbeleid het nodige veranderd. In verschillende Europese en internationale gerechtelijke uitspraken werd geoordeeld dat de rechten van woonwagenbewoners onvoldoende worden gerespecteerd. Zij hebben het recht om in een woonwagen te wonen. Gemeenten mogen ook niet zomaar woonwagenstandplaatsen opheffen als er nog aantoonbare behoefte aan dergelijke standplaatsen is. En die behoefte is er in de gemeente Mill en Sint Hubert zeker. Van den Boogaart: “Er is een lijst met belangstellenden, dit moet nog een wachtlijst worden maar er staan nu al meer dan 50 belangstellenden op die lijst.”

Danielle is super blij met de terugkeer van het woonwagencentrum aan de Mergen en verhuist liever vandaag dan morgen terug naar een woonwagen. “We missen het familiaire, het bij elkaar naar binnen lopen zonder aan te bellen. Wij voldoen ook aan de eisen om weer in een woonwagen te mogen wonen. Je moet aan kunnen tonen dat je van generatie op generatie in een woonwagen hebt gewoond en er moeten familiaire banden zijn. Daar voldoen we aan, mijn man is er geboren en getogen en ook onze kinderen zijn in een woonwagen geboren.”

Wethouder van den Boogaart verwacht dat het nog wel een jaar zal duren voor alle voorbereidingen zijn afgerond en er weer woonwagens geplaatst kunnen worden.

Het interview met zowel Danielle Netten Verstraten als met wethouder van den Boogaart in Het 12-uurtje, is terug te luisteren via de Facebookpagina van dit radioprogramma, www.facebook.com/12uurtje.