De gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft donderdag 5 november weer een raadsvergadering. Deze start om 19.30 uur.

Op de agenda staat ook de behandeling van de begroting voor 2021. Een bijzondere begroting, want het is de laatste voor de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.

Concept agenda

Vergadering van de gemeenteraad: donderdag 5 november 2020 19.30 uur

 1. Opening
 2. Vragenuur raad
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Spreekrecht burgers
 5. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 september 2020
 6. Ingekomen stukken 2020-07
 7. Centrumregeling Wmo en Wvggz Brabant Noordoost-oost 2020
 8. Zienswijzeverzoek deelname van Veiligheidsregio Brabant-Noord in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
 9. Centrumregeling en Dienstverleningsovereenkomst gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis en de gemeente Grave
 10. Vaststellen uitgangspunten regeling subsidiëring muziekonderwijs
 11. Programmabegroting 2021-2024
 12. Sluiting

Vanwege de coronaregels is de raadsvergadering alleen online, via het raadsinformatiesysteem van Mill en Sint Hubert, te bekijken. Ook is deze te beluisteren via de Lokale Omroep Mill.