Per 16 november is er in heel Land van Cuijk een brede enquête van start gegaan. Graag willen wij aanbevelen om hier gebruik van te maken al is maar om onze gemeenschappelijke belangen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Juist middels deze enquête kan er wellicht voldoende en structureel aandacht komen voor wijk- en dorpsbelangen. Het willen meepraten over o.a. de inrichting van het openbaar gebied, het groen, parkeer- en speelgelegenheden en verder het welzijn of zorg van onze medebewoners. En, hoe belangrijk is het om een ontmoetingsplek te hebben, een café of wijkgebouw in de buurt. Ook kleinschalige bedrijven in een woonwijk bevordert de leefbaarheid. Om middels deze enquête uw betrokkenheid te tonen vinden wij heel belangrijk voor de toekomst van onze wijk en dorp.

Dus ga naar www.gemeentelandvancuijk.nl.

August v Vught (vz.Wijkraad Mill-West) en Harry vd Linden (vice-vz.de Wester)