Alweer de laatste raadsvergadering voor het kerstreces. Naast wat vragen over de ingekomen stukken en vragenuur waren alle overige agendapunten hamerstukken. Deze korte vergadering werd op 10 december na 24 minuten door de burgemeester afgesloten.

Een bewogen politiek jaar

Aansluitende keek de burgemeester nog maar eens terug naar het bewogen politieke jaar. Een jaar waarin de Millse raad een onvermijdbaar besluit over de gemeentelijke fusie nam. Hij prijsde de raadsleden die, na de totstandkoming van dit moeilijke besluit, eensgezind een positieve constructieve houding getoond hadden op weg naar een nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Ontwikkelingen achter de politieke schermen

Omdat er geen politieke issues uit de raad te melden zijn is het misschien interessant om de lokale ontwikkelingen richting de nieuwe gemeente Land van Cuijk achter de politieke bühne te schetsen.

AB’90 en VKP hebben een puik plan

Algemeen Belang '90 en de Vier Kernen Partij gaan met vijf andere lokale partijen uit de gemeente Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis één nieuwe partij vormen voor de raadsverkiezingen in november 2021. “Een puik plan”.

CDA Mill wordt middenpartij

Het CDA Land van Cuijk zegt te allen tijde benaderbaar en herkenbaar te zijn voor inwoners, het bedrijfsleven en alle overige belanghebbenden in het Land van Cuijk. “Alle lokale CDA-partijen zullen verder gaan als één sterke, krachtige en vertrouwde partij midden in de samenleving, één CDA, één afdeling Land van Cuijk!” Omdat het CDA alles bij hetzelfde houdt zullen de voorbereidingen voor de verkiezingen nauwelijks moeilijkheden opleveren.

Lokale partijen

Gecompliceerder ligt het voor de 7 lokale partijen. Aan het overleg naar een nieuwe lokale partij doen LOF en VDB/LO uit Boxmeer, ABC en PLC uit Cuijk, SAN uit Sint Anthonis, VKP en AB’90 mee. Maak hier maar eens één verkiezingsprogramma van en hoe stel je een lijst met kandidaten op?

De Lokale Partij (naam nog niet bekend) wil: “Door middel van een succesvolle fusie komen tot de grootste politieke partij binnen de nieuwe gemeente Land van Cuijk met een inhoudelijk, inspirerend en innovatief partijprogramma.”

Ambitieus is een projectorganisatie opgezet met aan het hoofd een stuurgroep en een viertal werkgroepen. In die stuurgroep hebben gemandateerde voorzitters/afgevaardigden van de zeven deelnemende lokale politieke partijen zitting. En in de brede werkgroepen zitten voor ons vertegenwoordigers van VKP en AB’90; naast raads- en commissieleden ook partijprominenten.

‘Basis op orde en middelen om te ontwikkelen’

De leden van werkgroep 1 houden zich bezig met de oprichting van de politieke partij en stellen statuten en huishoudelijk reglement op. Ook vallen de financiën en vrijwilligersmanagement in hun takenpakket.

‘Gezamenlijke visie op de toekomst’

Werkgroep 2 stelt o.a. het partijprogramma op en geeft invulling aan de kernendemocratie.

‘Identiteit en Imago, communicatie & campagne’

Werkgroep 3 stelt de identiteit en imago vast met de partijnaam en logo en voert straks de
campagneactiviteiten, etc.

‘Het gezicht van de partij en leiderschap, profiel kandidaten voor Raadsleden/Wethouders’

De 4e werkgroep maakt o.a. selectiecriteria, stelt de kandidatenlijst voor de raad op en doet integriteitsonderzoeken. Ook brengen zij mogelijke wethouders in beeld.

Op weg naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk

De werkgroepen komen tenminste eens per 14 dagen bij elkaar en moeten voor 1 januari a.s. hun producten aanleveren aan de stuurgroep. Pas dan zijn de meeste werkzaamheden grotendeels beëindigd en zal de nieuwe Lokale Partij klaar zijn voor de aanloop van de verkiezingen in november 2021.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de afzonderlijke partijen AB’90 en de VKP tot ruimschoots na de verkiezingen als verenigingen blijven bestaan om als achterban feeling te blijven houden met u als lokale burger.

Theo van Eenbergen, AB’90