Voor wie het nog niet gezien heeft; er staan sinds kort paaltjes tussen de Burg. Verstraatenlaan en het marktplein in Mill. Op deze strook werd te vaak hinderlijk geparkeerd door auto’s, bestelbussen en zelfs vrachtwagens. Deze strook is een voetpad en parkeren op een voetpad is niet toegestaan.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Mill en Sint Hubert (PGM) heeft bij de gemeente terecht aandacht gevraagd voor het hinderlijk blokkeren van voetpaden rond het marktplein in Mill. In een overleg tussen vertegenwoordigers van PGM en wethouder van den Boogaart zijn een aantal verbeterpunten afgesproken. Een daarvan is het plaatsen van paaltjes tussen de weg en het voetpad, waardoor parkeren op dit voetpad niet meer mogelijk is.

Ook blijken er regelmatig hinderlijke obstakels op de voetgangersstrook geplaatst te worden die om het plein loopt, langs de voorgevels van de winkels. Vaak betreft het fietsen, maar ook uitstallingen van winkels blokkeren soms de doorgang. Voor iemand die goed ter been is zal dit zelden een onoverkomelijk probleem zijn, maar voor mensen met een beperking, met een rollator of scootmobiel, kan dit wel erg vervelend zijn. De gemeente heeft met PGM afgesproken hier aandacht voor te vragen door middel van motto-borden en berichten in de media. Ook PGM zal op gezette tijden hier aandacht aan blijven schenken.