Vier van de huidige gemeenten in het Land van Cuijk gaan per 1 januari 2022 samen tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Voor wat de VVD betreft horen de leden in dit gebied tot het Lokaal Netwerk Maasland, dat Noord Limburg en het Land van Cuijk beslaat. Het bestuur van Maasland is intussen begonnen met de voorbereidingen om bij de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad een goede kandidatenlijst te kunnen presenteren.

Ledenvergadering

Op 9 februari 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering van Lokaal Netwerk Maasland plaats, waarbij onder andere wordt vastgesteld of de lijstrekker apart wordt aangewezen of gekozen met de totale lijst na de zomer. Natuurlijk kunnen daarbij alleen de VVD-leden uit de nieuwe gemeente Land van Cuijk mee stemmen. Ook zal er een commissie worden ingesteld om een conceptverkiezingsprogramma te maken, dat half mei 2021 gereed is.
Tot 1 mei kunnen zich kandidaten aanmelden voor de lijst. Vervolgens zal de kandidaatstellingscommissie in het voorjaar gesprekken voeren met deze kandidaten.

Lijsttrekker

Op 3 mei 2021 vindt de verkiezing van de lijsttrekker plaats door de leden in het Land van Cuijk. Vervolgens zal op 21 juni 2021 het verkiezingsprogramma worden vast gesteld door de leden. Tevens wordt dan de voorlopige groslijst met de overige kandidaten vastgesteld (alfabetisch). Na de zomer, op 8 september wordt door de VVD- leden uit de fuserende gemeenten de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.