Sinds het coronavirus een belangrijke rol speelt in onze samenleving, gaan ook veel minder mensen naar de tandarts. Niet alleen laat men de controles vervallen, maar ook bij klachten is men minder snel genegen een bezoek te brengen aan de tandarts. Dat merkt ook Tom Gunnink, tandarts en sinds 1 januari 2020 eigenaar van Tandartspraktijk Mill aan de Stationsstraat.

“Er zijn inderdaad veel mensen die nu niet durven. Dat zien we landelijk, maar ook hier in Mill. Dit geldt niet alleen voor de halfjaarlijkse controles maar ook voor behandelingen die mensen uitstellen. Dit dan vooral door corona, maar ook is het voor sommigen een mooi excuus om nu even niet te willen of te kunnen.” En de angst dat men bij de tandarts besmet zou worden met corona is volgens Tom niet nodig. “Mensen kunnen met een gerust hart komen, zeker als men behandelingen uit gaat stellen kunnen de problemen alleen maar groter worden.”

Als tandarts werkt men altijd al erg hygiënisch. “Bij de eerste lockdown zijn we dicht gegaan, omdat toen nog niemand wist wat ons te wachten stond. Daarna is er een richtlijn opgesteld en toen bleek dat wij alles eigenlijk al best goed op orde hadden. Omdat we natuurlijk altijd al werken met bloed en rekening houden met infecties, wordt alles hier al gesteriliseerd. We werkten al met mond- en neusmaskers en handschoenen.” Extra de mond spoelen is er nu bijgekomen zodat er geen virus bij de patiënt in de mond zit en ook zijn er extra spatschermen om zowel de patiënt als behandelend arts te beschermen. “Maar als men erg bang is om corona op te lopen, dan kan men dat ook aangeven bij het maken van een afspraak. We houden daar dan rekening mee, bijvoorbeeld door een afspraak in te plannen op een dagdeel dat er geen andere mensen zijn, dan is het risico nog kleiner.”

Tom Gunnink studeerde in 2008 af als tandarts en is sinds 1 januari 2020 eigenaar van Tandartspraktijk Mill. “Ik werkte al een jaar of tien in Cuijk als tandarts. Mijn vrouw (Edith Bons) is huisarts in Mill en zij kon de praktijk overnemen van Leo Veelers. In een gesprek zei Leo dat tandarts Hans Welink op zoek was naar iemand die de praktijk over wilde nemen. En zo ben ik ook in Mill terecht gekomen.” En het bevalt hem hier prima. “Mijn vrouw is ook door haar opleiding hier al een tijdje huisarts en zij vertelde wat voor soort patiënten zij zag. Het leuke van in een dorp werken is dat je van alles wat hebt, het is niet één specifieke groep en dat maakt het echt leuk.”