Verkeerd geparkeerde auto’s. Hinderlijk opgestelde fietsers en scootmobielen. Het blijft een punt van aandacht in het centrum van Mill. Met name daar waar veel publiek samenkomt, de heringerichte Markt en het aangrenzende winkelgebied.

Foutparkeren

U kent dat wel. Lekker aan het wandelen of fietsen, staat daar ineens een auto op het trottoir of het fietspad. Meestal onnadenkend van de bestuurder maar wel vervelend voor u als fietser of voetganger.
Hinderlijker wordt een dergelijke situatie voor iemand in een rolstoel of met een kinderwagen. Hij of zij moet dan van de veilige route afwijken en om het foutgeparkeerde voertuig heen manoeuvreren. Soms kunnen ze dan pas met een kinderwagen, rolstoel of rollator weer het trottoir op bij de eerstvolgende verlaagde inrit, vaak tientallen meters verder. Ze moeten dan over deze afstand gebruik blijven maken van de rijbaan. Dat is risicovol, zeker voor deze toch al vaak kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Want automobilisten verwachten geen plotselinge 'langzame' verkeersdeelnemers op hun rijbaan.

Platform

Dit soort situaties komen niet alleen in drukke, grote (stads)centra voor. Ook in onze gemeente worden trottoirs en fietspaden regelmatig als parkeerplaats gebruikt. Met name in de omgeving van de Mark komt dit voor. Daar levert het ook de meeste hinder op. Het Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM) en het Platform Verkeer krijgen hierover regelmatig klachten. Samen met de gemeente wil men hier iets aan doen. Hoe dan?

Actie

Als u uw auto op een trottoir parkeert, begaat u een verkeersovertreding. Dat is helder. Het is echter wel zo dat dit op locaties nabij de glasbak, de pinautomaat, de viskraam en de oliebollekraam een gewoonte lijkt te worden. Om dit met name in dit drukkere gedeelte van het centrum van Mill te voorkomen, zijn half december mottoborden en paaltjes geplaatst op het voetpad tussen de Burgemeester Verstraatenlaan en de Markt.

Hellingbaan

Ook fietsen en scootmobielen kunnen soms hinderlijk ‘geparkeerd’ staan. Met name op en langs de hellingbaan bij de Markt, tussen de Rabobank en de supermarkten, zijn deze soms zodanig achtergelaten dat het heel lastig is om deze te passeren. Dat geldt dan met name voor personen met een kinderwagen, een rolstoel of een rollator. Om aandacht te vragen voor dit probleem zijn mottoborden geplaatst.

Melden

Heeft u klachten over fout parkeergedrag of hinderlijk geplaatste voertuigen, meld dit dan. U kunt een mail sturen of bellen met de gemeente. Nog beter is het om dit te doen via de website FIXI www.fixi.nl of de app FIXI. U kunt daar precies de locatie omschrijven en op een kaart aangeven waar u overlast van ondervindt. Eventueel kunt u ook foto’s uploaden.

Als dat niet helpt, wat dan?

Het PGM, het Platform Verkeer en de gemeente zullen o.a. via de media blijvend aandacht vragen voor de overlast en het gevaar dat wordt veroorzaakt door foutparkeren en het hinderlijk wegzetten van fietsen, scootmobielen en andere vervoermiddelen. Als deze aandacht niet helpt, zit er niets anders op dan te handhaven. De boetes voor fout of hinderlijk parkeren, bedragen tussen de 85 en 120 euro. Het innen van de boetes is echter geen doel op zich. Het doel is dat dergelijk, hinderlijk gedrag afneemt. En dat we daardoor weer prettig en veilig gebruik kunnen maken van onze voet- en fietspaden.