Dienstverlening thuis bij jou aan de keukentafel en of het dorpshuis. Hallo, u spreekt met de gemeente Land van Cuijk, waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Misschien wel één van de meest uitgesproken zin, die vanuit ons nieuwe gemeentehuis zal gaan klinken. Waarbij dienstbaarheid en servicegerichte houding, het speerpunt moet zijn! De inwoner centraal.

Na onderzoek en afweging hebben de raden van de gemeente Land van Cuijk in oprichting, woensdagavond 27 januari gezamenlijk besloten dat de nieuwe gemeente zich gaat vestigen in Boxmeer. De andere opties zoals, duurdere nieuwbouw, werken vanuit meerdere huidige gemeentehuizen of één andere bestaande locatie, zijn hiermee van tafel.

Bij deze keuze is o.a. rekening gehouden met de bereikbaarheid, financiële impact, flexibiliteit van medewerkers (thuiswerken en op locatie) en onder andere de beschikbare parkeerruimte rondom het gebouw. Belangrijke vervolgstap in de verder uitwerking van de visie op dienstverlening, ofwel het dienstverleningsconcept.

Dienstverleningsconcept

Bij de ontwikkeling van het nieuwe dienstverleningsconcept, ofwel hoe gaan we om met vragen en opdrachten vanuit onze inwoners, wordt ingezet op een goed klantcontactcentrum met servicegerichte mensen en processen. Hierbij wordt ingezet op goede telefonische ondersteuning, digitaal contact en als het gewenst is komt de ambtenaar thuis bij je op bezoek. In het sociaal domein zijn keukentafel gesprekken al meer aan de orde, maar ook voor bijvoorbeeld een bouwaanvraag kun je, indien gewenst, iemand thuis op bezoek verwachten. Op deze manier komen de medewerkers van de gemeente Land van Cuijk dichtbij.

Hierbij is het uitgangspunt dat paspoorten kunnen worden thuisbezorgt en dat team Land van Cuijk, verwachtingen van inwoners overtreft. Dit is uiteraard niet vanzelfsprekend, dus hierop zal de nieuwe gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders, de directie en medewerkers onderling elkaar flink op moeten sturen, inspireren en uitdagen. Hierbij zijn ideeën en ervaringen vanuit inwoners, bedrijven en verenigingen natuurlijk goud waard.

Inloop in Myllesweerd

Wij hebben ingestemd voor een centraal gemeentehuis, wel met een duidelijke inzet en behoud van een inloopmoment in Mill. Ons voorstel is dat er, voor diegene die daar behoefte aan hebben, een dagdeel in de week een inloopbalie / spreekuur in Myllesweerd komt.

De organisatie wil dichtbij en betrokken zijn en dit inlooppunt past geheel in de lijn van modern werken, flexibel en onder de inwoners; dichtbij en betrokkenheid. We gaan er dan ook vanuit dat dit punt er komt en blijft zolang er behoefte aan is bij u als inwoner.

Als je dit goed organiseert, hoeft dit niet veel extra tijd en of geld te kosten. Je kunt dit namelijk combineren met andere werkzaamheden en afspraken. Je ziet vaker dat grotere gemeenten een inloopspreekuur in de wijk organiseren. Een medewerker van de gemeente, een welzijnswerker, wijkagent en of anderen die elkaar op een bepaald moment in een dorpshuis ontmoeten en waarbij inwoners vragen kunnen stellen en of ideeën kunnen bespreken.

Communicatie, vragen, ideeën en opmerkingen

Dit jaar gebeurt er veel. We vragen continue aandacht voor goede communicatie over de inrichting van onze nieuwe gemeente. Heb jij vragen, ideeën, ervaringen en of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,
CDA Fractie Mill en Sint Hubert