De 7 plaatselijke politieke partijen uit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis, zijn in de eindfase beland van de vorming van een nieuwe LOKALE POLITIEKE PARTIJ in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Dit als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing in november 2021.

Om ervoor te zorgen dat er een krachtige lokale politieke partij ontstaat, wordt met vele personen uit de voormalige partijen gewerkt aan de vier belangrijkste zaken;

  • Het oprichten van een nieuwe politieke vereniging,
  • Het samenstellen van een aansprekend en uitdagend verkiezingsprogramma, waarbij inwoners kunnen meepraten over de politieke koers,
  • Het samenstellen van de kieslijst met personen die kwaliteit hebben, uit alle windstreken van de nieuwe gemeente komen en samen een goed team vormen om de belangen van alle inwoners te kunnen behartigen.
  • Het uitzetten van de verkiezingscampagne en de PR.

Binnenkort zal de nieuwe partij zich presenteren compleet met alle hierboven genoemde aangelegenheden. Daarbij hoort natuurlijk ook de naam van de nieuwe partij. Maar die zal tot dat moment geheim blijven.

Omdat de partij veel waarde hecht aan het nieuwe karakter en de betrokkenheid van alle kernen in de nieuwe gemeente zal de presentatie ook op een bijzondere manier en op een bijzondere plek plaatsvinden.