Bewindvoerders en de gemeenten binnen het Land van Cuijk hebben een handtekening gezet onder het convenant ‘Samen Op Maat’. Hiermee start een nieuwe werkwijze waarbij bewindvoerders en hun klanten eerst in gesprek gaan met de gemeente om te bepalen of bewindstelling de best passende hulp is.

Bewindstelling: wat is dat?

Soms zijn mensen door lichamelijke of psychische problemen, of wegens andere omstandigheden niet in staat goed voor hun financiën te zorgen. Dit leidt vaak tot schulden. Om misbruik door anderen te voorkomen kunnen geld en goederen dan beschermd worden door deze onder bewind te stellen. Dit houdt in dat mensen tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen beslissen over hun financiële zaken en belangen. Een door de kantonrechter benoemde bewindvoerder zal alle zaken overnemen.

Samen Op Maat

Het project Samen Op Maat heeft als doel om klanten met financiële problemen de best passende ondersteuning te bieden. Om te bepalen wat de best passende hulp is, gaan de deelnemende bewindvoerders met hun klant eerst langs het gemeentehuis voor een screening. Uit deze blijkt in hoeverre de klant zelfredzaam is. Indien blijkt dat ondersteuning door de gemeente en/of ketenpartner beter past bij de klant, dan blijft een verzoek aan de kantonrechter voor bewindstelling achterwege.

Het project Samen Op Maat is een pilot om de samenwerking met bewindvoerders en ketenpartners vorm te geven.