De leden van Liberaal LVC hebben Liesbeth van Heeswijk unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Voor Liberaal LVC zal het de tweede keer zijn dat zij meedoet aan de verkiezingen. De eerste deelname in 2018 leverde een verpletterende zege op waardoor de partij in één klap de grootste werd in de gemeente Cuijk. Onder de vaardige leiding van Liesbeth van Heeswijk verwacht deze lokale en liberale partij opnieuw een zeer goed resultaat te behalen.

Liesbeth van Heeswijk is docente op het Merletcollege in Mill en woont met haar man en zoon in Haps. Ze is betrokken bij tal van initiatieven en neemt geen blad voor de mond als in haar ogen een zuivere gang van zaken in het gedrang komt.

Een grote en kleurrijke achterban is de eerste stap naar een goed verkiezingsresultaat. We blijven altijd op zoek naar inwoners die bij wijze van spreken met twee poten in de klei staan, betrokken zijn bij het wel en wee in wijk of gemeente, (sport)vereniging en medemens,’ aldus van Heeswijk. Daarom richten onze inspanningen zich op dit moment op het vergroten van onze achterban in Mill en St. Hubert, Boxmeer en St. Anthonis.