Er is al veel in de pers verschenen m.b.t. de recreatieplannen op het voormalige crossterrein de Kuilen. Een paar dingen zijn niet genoemd maar wel van belang. Allereerst wil ik melden dat de ondernemer op een open en constructieve manier met ons het gesprek is aangegaan op zijn initiatief. Van meet af aan hadden we bedenkingen, maar we hebben eerst de feiten onderzocht. Daarna zijn wij tot de conclusie gekomen dat het zeer onwenselijk is. Pas later kwam de petitie “Red de Kuilen” in beeld. We hebben de ondernemer gebeld en verteld dat we het niet eens zijn met de plannen.

Steeds meer mensen vinden de natuur in hun leefomgeving belangrijk; dit blijkt ook uit de petitie. En juist op deze plek is het van wezenlijk belang. Natuur staat op vele manieren onder druk. Eén van de bedreigingen is versnippering. Groene robuuste verbindingen zijn van wezenlijk belang voor het behoud van de soorten rijkdom. Het voormalige crossterrein kan zo’n belangrijke schakel worden en wel tussen de Langenboomse Bossen en het natuurgebied de Kuilen. En nu het ook nog de bestemming Natuur heeft in het bestemmingsplan, is het naast zeer onwenselijk ook bijna onmogelijk om die bestemming zo te wijzigen in intensieve recreatie. Zoals een restaurant en camping. Daarnaast zou de toegankelijkheid vanaf de Graafse Weg dit gebied bijna letterlijk in tweeën snijden.

We gunnen deze ondernemer succes, maar dan wel op een andere plek.

Geert Verstegen
Milieuvereniging Land van Cuijk