Op woensdag 24 november worden de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Land van Cuijk gehouden. Als alles volgens plan verloopt, zal deze nieuwe gemeente met 29 dorpen, bijna 80.000 inwoners in een gebied van 324 vierkante kilometers op 1 januari 2022 van start gaan. “Dat gaan we gewoon halen,” vertelt burgemeester Walraven. “Op 11 februari was het dubbel feest. Want naast dat ik jarig was heeft de Tweede Kamer akkoord gegeven op de fusie, dat ging er vlekkeloos doorheen. De laatste formele stap is nu nog een akkoord van de Eerste Kamer, maar daar verwachten we geen problemen.”

Op dit moment is men elke week druk bezig om alles organisatorisch klaar te hebben voor die gemeentelijke herindeling. “Zoals pas naar buiten is gebracht zal Boxmeer de locatie worden voor het nieuwe gemeentehuis, pas hebben we een dienstverleningsconcept vastgesteld, de antwoorden uit een enquête die we pas gehouden hebben zijn hierin verwerkt, we hebben een functieboek samengesteld met alle nieuwe functies en dat is vorige week vastgesteld. Zo zijn we ook bezig met communicatie, logo’s, gemeentewapen, met heel veel zijn we druk mee en dat loopt prima.”

In dit alles speelt ook kernendemocratie een belangrijke rol. “Hierbij gaat het erom hoe we de inwoners willen betrekken bij de nieuw te vormen gemeente. Hoe zet je hen in hun kracht en hoe willen zij zelf de relatie met de gemeente organiseren. De afstand tot de dorpen moet niet vergroot worden. De enquête onder inwoners is door ruim 2000 mensen ingevuld en die resultaten worden verwerkt.” Ondertussen zijn er ook al diverse digitale bijeenkomsten geweest met gemeenten en inwoners. “We zijn bezig met het samenstellen van zogenaamde bouwteams per kern. Dat is een club betrokken mensen vanuit het dorp met iemand van de dorps- of wijkraad, maar ook mensen vanuit bijvoorbeeld de voetbalclub en de ondernemersvereniging. Dit zijn teams van tussen de 6 en 15 mensen en die teams gaan per kern een soort inventarisatie of analyse maken. Dat alles wordt uitgewerkt en zal leiden tot kernenplannen die aan de nieuwe gemeenteraad worden aangeboden.”

Los van dit alles staat het afscheid van de gemeente Mill en Sint Hubert. Burgemeester Walraven: “Daar heb ik allerlei ideeën bij die ik al gedeeld heb en daar willen we ook zo snel mogelijk mee naar buiten. We gaan zeker een mooi afscheid vieren van onze gemeente.”