Vanuit de diverse media heeft de VKP kennis genomen van het voornemen van een ondernemer voor het realiseren van grootschalige verblijfsrecreatie in “onze natuurparel De Kuilen”. Daaruit hebben wij begrepen dat het gaat om het realiseren van 200 campingplaatsen/vakantiewoningen, een restaurant en een evenementenzaal. Dit alles gesitueerd op de locatie van het voormalige motorcrossterrein.

Op 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten de activiteiten op het motorcrossterrein na het beëindigen van de erfpacht niet meer te gedogen en de “vrijkomende” terreinen volledig ten goede te laten komen aan de natuur waarbij de mogelijkheid werd opengehouden voor het elektrisch crossen en het organiseren van enkele wedstrijden.

Omdat wij als gemeenteraad niet inhoudelijk op de hoogte zijn gebracht van het voorgenomen plan, heeft de VKP vragen gesteld aan de verantwoordelijk portefeuillehouder. De VKP wil weten wat de status van het plan is, wat de inhoud van dit plan is en welke stappen nu doorlopen worden, rekening houdend met het in februari 2019 genomen besluit van de gemeenteraad.

Hoe verloopt de procedure

De 1e week van februari is er een principe verzoek ingediend bij de gemeente Mill en Sint Hubert door de initiatiefnemer. Dit verzoek behelst inderdaad een "charmecamping", diverse varianten van verblijfsmogelijkheden, horeca en de daarbij behorende parkeergelegenheden. Dit alles gesitueerd op de voormalige locatie van het motorcrossterrein.

Op dit moment wordt ambtelijk beoordeeld of en hoe dit plan past in de visie De Kuilen. Parrallel hieraan wordt aan de provincie gevraagd welke (on)mogelijkheden zij zien in dit plan. Daarbij kijken ze of de realisatie van dit plan niet strijdig is met o.a. de verbetering en versterking van het Natuurnetwerk Brabant waarvan De Kuilen onderdeel is.

Op basis van beide adviezen kan het college een principebesluit nemen. Mocht er een positief besluit volgen dan start de omgevingsdialoog, waarbij alle omwonenden en belanghebbenden betrokken zullen worden. Wanneer de omgevingsdialoog is afgerond volgt de bestemmingsplan procedure. Op dat moment komt de gemeenteraad in beeld. Mochten betrokkenen zich nog onvoldoende gehoord voelen dan kan een zienswijze (bezwaar) ingediend worden.

Zoals u ziet moeten er nog vele stappen gezet worden, waarbij de inwoners nog volop mogelijkheden krijgen om hun mening / zienswijze op de plannen kenbaar te maken.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit artikel dan kunt u contact opnemen met Sjors van Kempen, telefoon: 06-17854334, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..