Foto: Cockie Kremers

Een jaar of tien geleden is er in het Aldendrielpark aan de hoek Schoolstraat en Beerseweg in Mill een ooievaarsnest geplaatst. Dit nest is ondertussen versleten. Op initiatief van Cees Berends uit Mill komt er binnenkort een nieuw nest. Dit nest is vorige week opgehaald in De Schiphorst bij Stichting Ooievaarsbuitenstation ‘De Lokkerij’ Reestdal. Dankzij de medewerking van enkele sponsoren en de familie Geurts van Kessel, zal het nieuwe nest binnenkort geplaatst worden in het Aldendrielpark.

Ooievaarsnest

Ooievaars zijn van nature boombroeders, maar de boomkruin (of een ver naar buiten uitstekend takkenstelsel) moet wel stevig en afgeplat zijn. Ooievaars bouwen hun nest het liefst op een vlakke ondergrond. Vroeger, toen huizen nog echte schoorstenen hadden, bouwden ze daarop vaak hun nest. Soms tref je een ooievaarsnest aan in een boom waar dikke takken zorgen voor een min of meer vlakke ondergrond. Maar ook worden er her en der ooievaarsnesten geplaatst. Deze nesten staan op een houten paal en ze hebben, net als een bed een lattenbodem. De randen van een nieuw nest bestaan uit gevlochten takken. Ook de bodem wordt bedekt met takken en twijgen. Hier bovenop bouwen de ooievaars zelf verder.

Aldendrielpark

Cees Berends wil samen met diverse omwonenden en belanghebbenden van het Aldendrielpark in Mill onderzoeken of het haalbaar is een Stichting Aldendrielpark Mill op te richten. Dit om voor nu en in de toekomst het Aldendrielpark in overleg en met steun van de gemeente te onderhouden en beheren. Na overleg met alle partijen en het inventariseren van alle wensen en ideeën is het de bedoeling dit alles vast te leggen in een toekomstvisie, in de statuten van Stichting Aldendrielpark Mill en in het door de gemeente Mill en Sint Hubert te actualiseren bestemmingsplan.

Zodra het in verband met de coronamaatregelen kan, organiseren de initiatiefnemers een bijeenkomst voor alle omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Dit om alle meningen, ideeën en plannen te verzamelen. Hierna zal een toekomstvisie voor het Aldendrielpark worden opgesteld. Daarin dan duidelijk verwerkt wat er mogelijk is, welke wensen en ideeën er leven en hoe dit alles te realiseren. Bij voldoende draagvlak zal de Stichting Aldendrielpark worden opgericht.

Nu al meer weten? Neem dan contact op met de initiatiefgroep via Cees Berends tel. 06 51 23 57 83. Ook via de site www.aldendrielpark.nl is (later) meer te lezen over deze stichting.