Her en der in het land hoor je veel berichten over clubs, verenigingen en stichtingen die het water aan de lippen staat door wegvallende inkomsten alle coronamaatregelen. In de gemeente Mill en Sint Hubert valt dit mee. Dat bleek uit antwoorden die wethouder Erik van Daal gaf tijdens de vorige week gehouden raadsvergadering. In onze gemeente blijken slechts 2 verenigingen en 1 culturele instelling een beroep gedaan te hebben op gemeentelijke steun. We vroegen wethouder van Daal een toelichting op deze steun en hoe de gemeente verenigingen kan helpen.

“In januari hebben we vanuit de gemeente met meerdere verenigingen en stichtingen contact opgenomen om te informeren hoe het met ze gaat in deze coronaperiode. Uit deze gesprekken is gebleken dat ondanks de moeilijke periode en ondanks de verminderde inkomsten er bij de meerderheid geen acute financiële nood was. Als gemeente hebben we ook aangegeven dat wanneer de verenigingen en stichtingen extra ondersteuning nodig hebben ze contact met ons kunnen opnemen. Dat is ook door een enkeling gedaan, en daarmee zijn we in gesprek over hoe we gepaste financiële ondersteuning kunnen bieden.”

Vanuit de gemeente is in 2020 en in 2021 de gemeentelijke bijdrage/subsidie aan vrijwilligersorganisaties doorbetaald. Wethouder van Daal: “De gemeenschapsaccommodaties en de buitensportverenigingen voetbal, korfbal en hockey subsidiëren we daarnaast ook voor beheer en/of exploitatie van de accommodaties. Verenigingen die geen eigen accommodatie hebben, kunnen met o.a. de doorbetaling van de contributie van hun leden, de gemeentelijke subsidie en het niet hoeven betalen van zaalhuur, over het algemeen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen opvangen.”

Organisaties en stichtingen met een eigen accommodatie ondervinden door de coronamaatregelen het grootste financiële nadeel door verminderde inkomsten (geen verhuur, minder kantineopbrengsten en entreegelden) terwijl vaste lasten (gas, water, licht en aflossingen) gewoon doorlopen. “Daarom hebben we als gemeente een “Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert’ vastgesteld. Deze regeling is een regeling op maat waarbij we vrijwilligersorganisaties die de vaste lasten van beheer en exploitatie van hun eigen accommodatie niet meer kunnen betalen, een passende ondersteuning bieden wanneer zij hiervoor een aanvraag indienen.”

Voor de Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert is een budget gereserveerd vanuit voor dit doeleinde ontvangen Rijksmiddelen 2020 en 2021 à € 109.410,-. “We verwachten dat wij de coronamiddelen volledig in zullen zetten voor het doel waarvoor de middelen bestemd zijn en het gereserveerde budget toereikend zal zijn. Het is nog onduidelijk hoe lang de coronamaatregelen zullen gaan duren en daarmee weten we dus ook nog niet in hoeverre de coronamaatregelen financiële gevolgen zullen hebben voor de diverse vrijwilligersorganisaties. Wanneer eind 2021 blijkt dat er budget over is zal dit ingezet worden op andere beleidsterreinen binnen de coronastelpost ter compensatie van de nadelige effecten van de coronamaatregelen.”

Aanvragen kunnen ingediend worden per brief of mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gericht aan ‘Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Mill en Sint Hubert’ o.v.v. ‘Aanvraag coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’.
De criteria die gelden staan in de ‘Nadere regel coronasteun gemeente Mill en Sint Hubert 2021’. Deze regeling kunt u vinden op de website www.gemeente-mill.nl.