Net als op donderdag 1 april vinden ook op donderdag 22 april helikopteroefeningen in de avonduren plaats op de Luitenant-generaal Bestkazerne, evenals gisteravond het geval was.

Tussen 18:30 en 21:30 uur worden militairen van de Luchtmobiele brigade via de lucht op verschillende locaties op de kazerne afgezet om vanuit daar hun militair optreden te beoefenen. Maximaal 6 helikopters doen mee aan de oefendagen. Trainingen zoals deze zijn nodig om militairen veilig en efficiënt te kunnen laten opereren bij een militaire inzet.

JTAC-oefeningen

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 april worden grondtroepen opgeleid om vuursteun op korte afstand voor eigen troepen te coördineren met Nederlandse en buitenlandse gevechtsvliegtuigen en helikopters. De oefeningen in en rondom de omgeving van de kazerne beginnen in de ochtend en zijn gepland tot 18:00 uur. Gevechtsvliegtuigen en helikopters van Defensie ondersteunen de zogenoemde Joint Terminal Attack Controller (JTAC) opleidingen. Het coördineren van vuursteun op korte afstand aan grondeenheden door vliegtuigen en helikopters vergt een grote mate precisie. In bedreigende situaties zoals we tijdens missies in het buitenland hebben meegemaakt, gaat dit levens redden.

Defensie en COVID-19

Defensie is aangemerkt als essentiële beroepsgroep. Daarom leiden we toch mensen in tijd van corona op, trainen we eenheden en gaan noodzakelijke oefeningen nu door zodat we er ook staan zodra Nederland daarom vraagt. Uiteraard houden we ons aan de geldende maatregelen en voeren we alleen noodzakelijke trainingen en oefeningen uit. Daar waar het niet mogelijk is om volledig aan de maatregelen te houden nemen we mitigerende maatregelen om de risico’s van besmetting zoveel mogelijk te beperken en verspreiding te voorkomen.

Informatie en meldingen vliegbewegingen

Defensie bereidt militaire trainingen zorgvuldig voor. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat trainingen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Wanneer er overlast of hinder wordt ervaren, kan men dit melden via het online klachtenformulier. Op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen is meer informatie over vliegbewegingen en trainingen te vinden.