Op 15 april 1978 is Wim Janssen als manschap in dienst gekomen van de brandweer van de gemeente Mill en Sint Hubert. Op 15 april 2021 heeft Wim afscheid genomen van post Mill.

Naast vrijwilliger is Wim vanaf 2000 tot 2015 de eerste beroepscommandant geweest van de, destijds, nog gemeentelijke brandweer in Mill en voor veel inwoners daarmee het gezicht van de brandweer.

Met 43 dienstjaren heeft Wim een record gevestigd, nog nooit was iemand in Mill zo lang als vrijwilliger aan de brandweer verbonden.

Met pijn in het hart heeft Wim tijdens de oefenavond op 13 april afscheid genomen van zijn collega vrijwilligers. Het was geen gemakkelijke keuze maar Wim wil voorkomen dat zijn leeftijd hem parten gaat spelen. Bovendien wil hij graag meer tijd gaan vrijmaken voor zijn kinderen en kleinkinderen en de weg vrijmaken voor een nieuwe en jongere generatie brandweervrijwilligers. Zijn collega’s op de post zullen Wim gaan missen maar respecteren vanzelfsprekend zijn besluit.

Tijdens de oefenavond heeft postcommandant Frank van Berkel namens alle collega’s Wim bedankt voor zijn grote inzet en gedrevenheid voor de brandweer. Wim Janssen is de brandweer en de brandweer is Wim Janssen. Vanwege de beperkte mogelijkheden i.v.m. de COVID-19 maatregelen was het een bescheiden afscheid maar de post hoopt later dit jaar een moment te vinden om Wim passend uit te zwaaien.

Wim blijft overigens wel zijn operationele functie als Hoofdofficier van Dienst en beroepsaanstelling als clustercommandant Land van Cuijk binnen Brandweer Brabant-Noord vervullen. Vanuit deze hoedanigheden zullen zijn collega’s hem nog niet uit het oog verliezen en regelmatig contact hebben met Wim.