Foto: Cockie Kremers

Tijdens een referendum in de gemeente Grave bleek op 17 maart dat een grote meerderheid van de inwoners toch aan wil sluiten bij de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Een krappe meerderheid van de gemeente Grave was daar tot dat moment geen voorstander van. Maar 14 van de 15 raadsleden nam de keuze van de inwoners over en besloot toch zo spoedig mogelijk aan te willen sluiten bij de 4 overige gemeenten. Als alles volgens plan verloopt, zal dit per 1 januari 2022 zijn. Op woensdag 24 november staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma.

Op woensdagavond 7 april was er een extra (digitale) gezamenlijke vergadering van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Op de agenda stond de vraag of men akkoord kon gaan met het alsnog aansluiten van de gemeente Grave. “Unaniem is ja gezegd,” vertelt burgemeester Antoine Walraven. “Er waren eigenlijk twee dingen: we hebben natuurlijk al vaker gezegd dat de deur open stond voor Grave en als men dan twee voor twaalf alsnog gaat besluiten om mee te doen, dan heb je even de tijd nodig om dat een plek te geven. Daarnaast waren er wel wat vraagtekens over de financiële positie van Grave. Ze staan onder toezicht van de provincie, dus daar waren wel een groot aantal vragen over.” De meeste raadsfracties gaven in de vergadering aan vooral akkoord te gaan om de inwoners van Grave duidelijkheid, stabiliteit en zekerheid te willen bieden. Op bestuurlijk niveau bleek er wel wat revel bij meerdere partijen te zijn.

Omdat de Tweede Kamer al akkoord was gegaan met de samenvoeging van de gemeente Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, wordt er nu een bijzondere procedure opgestart om ook Grave nog mee te laten doen. Walraven: “Het ligt nu bij de Eerste Kamer. We hebben een brief geschreven naar de minister om de zogenoemde novelle procedure toe te passen. Dat is iets nieuws en wil zeggen dat de minister nog iets aan kan passen in het wetsvoorstel. Consequentie is wel dat het opnieuw door de ministerraad moet, advies aanvraag bij de Raad van State, opnieuw behandeling in de Tweede Kamer en daarna weer terug naar de Eerste Kamer. En dat alles moet voor juli want dan gaat de Kamer met zomerreces, dus er zit wel wat druk op.” Antoine Walraven geeft aan dat bestuurlijk alle medewerking is toegezegd om dit alles mogelijk te maken. “We gaan er vanuit dat dit allemaal gaat lukken, maar we blijven natuurlijk afhankelijk van de Tweede en Eerste Kamer.”

Qua oppervlakte wordt de gemeente Land van Cuijk de grootste van Brabant en staat op plek nummer 7 van Nederland. Deze gemeente telt straks 33 kernen (32 dorpen en 1 stad) en heeft bijna 90.000 inwoners. “Het wordt een grote gemeente met dus ook veel uitdagingen om de binding met de inwoners in stand te houden en wellicht op punten nog te verbeteren.”