In de afgelopen maanden voerde Pantein een verkenning uit naar de mogelijkheden voor nieuwbouw van zorgcentrum Aldenhorst in Mill. De uitkomst van deze verkenning is nu bekend; Pantein gaat de komende tijd aan de slag met het uitwerken van een plan voor de nieuwbouw.

De verwachting is dat dit najaar het ontwerp van het nieuwe zorgcentrum kan worden gepresenteerd. Ook kunnen dan de vergunningsaanvragen bij de gemeente worden ingediend. Zodra het vergunningentraject is afgerond, kan het bouwproces starten. De verwachting is dat dit in de loop van 2022 zal zijn. Het uitgangspunt is dat de bouw van het nieuwe zorgcentrum in fases gaat plaatsvinden, zodat bewoners rechtstreeks vanuit het huidige gebouw naar de nieuwbouw kunnen verhuizen.

Kwaliteitsimpuls

Met een nieuw zorgcentrum kan beter worden ingespeeld op de behoeften van bewoners. Mensen wonen momenteel zo lang mogelijk thuis. Zij komen pas op een later moment in hun leven naar het zorgcentrum toe, als zij erg kwetsbaar zijn. De zorgvraag van deze nieuwe bewoners is hoog en dat heeft ook gevolgen voor de woonomgeving. Deze moet passen bij de zorgvraag. Sommige bewoners hebben bijvoorbeeld behoefte aan een prikkelarme woonomgeving. Ook is er meer behoefte aan ruimte, omdat veel mensen gebruik maken van een rolstoel.