Foto: Peter Cornelissen

De jaarlijkse lintjesregen in de gemeente Mill en Sint Hubert begon maandag 26 april bij Theo Bergmans in Mill. Hij werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Op 22 oktober 1978 startte Theo Bergmans met lessen in Shotokan karate in Cuijk. Toen rond 1985 zijn karateleraar wegviel en hij de lessen overnam, werkte hij als leraar van de dojo Cuijk. Daarnaast trainde hij ook bij de karateverenigingen in Boxmeer en Bergen. Omdat het goed klikte tussen deze verenigingen, is de dojo Cuijk opgegaan in de karatevereniging Kanshu-do, met dojo’s in Boxmeer, Bergen, Cuijk, Gennep en Siebengewald. Het ledenaantal steeg tot boven de 160.

In 1997 was de uitwisseling met de dojo Bergen zo minimaal, dat dojo Cuijk besloot alleen verder te gaan onder leiding van Theo. Omdat Theo zowel de naam Kanshu-Do als het embleem had bedacht, zijn beide meegegaan naar de dojo Cuijk. Theo heeft zich steeds verder bekwaamd in diverse stijlen karate en heeft gedurende de jaren ook diverse opleidingen gevolgd. Sinds 1985 verzorgt hij twee maal per week op alle niveaus de trainingen voor dojo Cuijk. Hij werkt elke training zelf uit, bedenkt combinaties voor elk niveau, probeert deze van tevoren uit en verzorgt bij elke training een originele warming-up. Vanaf 2019 is hij ook gestart met karate voor senioren.

Naast karateleraar was Theo van 1985 tot en met 1997 algemeen bestuurslid van Karatevereniging Kanshu-do. Vanaf 1997 is hij voorzitter van deze vereniging. Als bestuurder houdt hij zich onder meer bezig met het regelen van de dagelijkse gang van zaken, onder andere de huur van de ruimtes, contacten met bonden en andere verenigingen, het organiseren van stages en wedstrijden, intern en extern, het opzetten van beginnerscursussen, workshops, speciale trainingen en de PR er omheen, ondersteuning in het opzetten van de website, het organiseren van clubweekenden en speciale trainingen. Kortom, Theo is onmisbaar voor de vereniging.