Als zo’n 150 omwonenden, wijkbewoners en betrokkenen van “De Wester / Mill-west” het bezwaar ondertekenen tegen de bouwplannen bij de oude Leeuwerikschool kan het toch niet zo zijn dat de gemeenteraad hiermee ongewijzigd akkoord gaat!

Alle ondertekenaars wachten vol belangstelling de besluitvorming over dit onderwerp af.

Harry v.d. Linden, wijkaccommodatie de Wester Mill