In 2022 is gemeente Land van Cuijk een feit. We zijn dan één grote gemeente die bestaat uit maar liefst 33 kernen. Het is belangrijk dat elk dorp in de nieuwe situatie tot zijn recht komt. Om daarvoor te zorgen zijn we druk bezig met allerlei voorbereidingen zodat we in 2022 goed van start kunnen gaan.

Als eerste gaan we nog dit jaar voor elk dorp een Curriculum vitae maken. We noemen dat het KernenCV. En als tweede gaan we beschrijven hoe de inwoners (en vertegenwoordigers daarvan) vanaf 2022 op een goede manier met de gemeente kunnen samenwerken en hoe groot de inbreng van inwoners is. Dat noemen we de Kernendemocratie. Zowel het KernenCV als de Kernendemocratie doen we nog dit jaar. En ja, dat doen we in samenspraak met inwoners uit de dorpen!

Waarom maken we voor alle dorpen en wijken een KernenCV?

We vinden het belangrijk dat onze dorpen en wijken zich in 2022 zelfbewust kunnen voorstellen aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. De boodschap is dan; dit zijn wij en hier staan wij als dorp voor! Om dat te bereiken gaan we in elke dorp met inwoners aan de slag om een schets te maken van dat dorp. Hierin staan de sterke punten, de verbeterpunten en de prioriteiten afgebeeld. De schets geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Zie dit KernenCV als een door het dorp omarmd curriculum vitae dat wordt aangeboden aan het bestuur van de nieuwe gemeente. Voor dit nieuwe bestuur zijn die Cv’s heel belangrijk als richtsnoer bij het maken van plannen en beleid.

Bouwteams en wat ze precies doen

En wie gaat die schets dan maken? Dat doen de dorpen zelf. De dorps- en wijkraden zijn gevraagd om een bouwteam samen te stellen. In dit team zitten inwoners, winkeliers, voorzitters van verenigingen, dorpsraadleden en noem maar op. Het is een vertegenwoordiging van het dorp. Op dit moment wordt er in de dorpen hard gewerkt aan de samenstelling van deze teams. Er zijn inmiddels al méér dan 15 teams compleet! De bedoeling is dat de bouwteams eind maart van start gaan. Elk bouwteam komt twee keer bij elkaar. De gesprekken gaan over de huidige voorzieningen, de kwaliteit ervan, over de zaken die node worden gemist en over de prioriteiten die het dorp heeft. De antwoorden op deze vragen worden vastgelegd in het KernenCV.

Waarom is kernendemocratie zo belangrijk?

Bij kleinere gemeenten zijn er vaak korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, bedrijven, wijk- en dorpsraden en de gemeente. Je kunt je voorstellen dat dat bij een gemeente met 32 dorpen en wijken iets lastiger wordt. Toch is het hartstikke belangrijk dat al die dorpen en wijken goed tot hun recht komen. Met ‘kernendemocratie’ willen we in samenspraak met de dorpen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners. Doel is de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Daarbij moeten we ook goed nadenken over wat inwoners eventueel zelf kunnen doen, wat de rol hierin is van de dorpsraden en wat dat voor de gemeente betekent. Uiteindelijk moet er een duidelijke beleid komen van hoe we dit met elkaar gaan organiseren.

Ook u kunt reageren

Belangrijk is dat uiteindelijk niet alleen de bouwteams achter het te maken curriculum vitae staan, maar natuurlijk ook de overige inwoners. Daarom is ervoor gekozen om de eerste versie van de schets online voor te leggen aan alle inwoners van de kernen die dat leuk of interessant vinden. Dat doen we via het participatieplatform ‘Ons Land van Cuijk’. Via de website www.gemeentelandvancuijk.nl houden we u op de hoogte hoe en wanneer informatie op het platform te vinden is.
Op onslandvancuijk.nl vind je een filmpje waarin alles nog eens wordt uitgelegd.