Het kan niemand zijn ontgaan dat het vertrouwen van de burgers in de overheid in de laatste jaren tot een bedenkelijk dieptepunt is gedaald. Allerlei miskleunen, zoals minachting voor de burger in de toeslagaffaire, niet nakomen van verkiezingsbeloften en het falende geheugen van de minister-president zijn mede daarvan de oorzaak.

Burgemeester en wethouders van onze gemeente moeten wel hebben gedacht, toen zij besloten enthousiast de plannen rond de ontwikkeling van Natuurparel de Kuilen te omarmen, dat als de grote broers in Den-Haag met zo’n houding wegkomen, dan zal ons dat ook wel lukken.
Ruim 4.500 mensen gaven in een petitie aan de grootschalige plannen voor recreatie en toerisme in dat natuurgebied niet te zien zitten.
Het besluit medewerking te willen verlenen aan het principeverzoek van een tweetal inwoners voor extensieve toeristische en recreatieve plannen, toont aan dat ook ons college van B en W zich kennelijk niet al teveel van gevoelens die bij hun burgers leven, aantrekt.

Wij vragen ons af of het gemeentebestuur serieus heeft onderzocht of de initiatiefnemers wel in staat zijn om zo’n miljoenenproject te realiseren.
Gezien de vroegere ervaring van een van onze buurgemeentes met een te realiseren kankercentrum en de daaruit later voortvloeiende financiële zeperd lijkt ons zo’n onderzoek voor de hand liggend.
Het lijkt ons bovendien wenselijk dat het college niet zo enthousiast blind vaart op een advies dat voor en namens de verzoekers is ingediend. Adviseurs zijn immers per definitie brood etende profeten en wiens brood men eet wiens lied men zingt.

Wat ons nog het meeste steekt is dat Burgemeester en Wethouders kennelijk denken dat hun inwoners naïeve malloten zijn die in sprookjes geloven.
In hun wervingsartikel voor hun plannen in de “Neije Krant” van 14 mei sluiten ze af met het kopje “Versterking”. Wij citeren:
“Het college verwacht dat met het initiatief veel nieuwe natuur wordt gerealiseerd maar ook dat de bestaande natuur wordt versterkt en in stand wordt gehouden.
Dus dat de ontwikkeling van Natuurparel De Kuilen niet alleen een versterking van de recreatiemogelijkheden in de gemeente betekent, maar ook een versterking van de kwaliteiten van het gebied De Kuilen”.

De wetenschap dat de kiezer straks bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen mogelijkheden heeft om de huidige bestuurders van hun ongenoegen te laten blijken, lokt kennelijk bij hen overmoedig en onverantwoordelijk gedrag uit.

Jo Kelleter
Leo Lucassen
Arnold van Oorschot