Weggebruikers in de regio Land van Cuijk moeten rekening houden met een wegafsluiting van de A73. Rijkswaterstaat voert namelijk onderhoudswerkzaamheden uit aan deze snelweg. Hierdoor is de A73 vanaf oprit (3) Malden tot knooppunt Rijkevoort in de richting van Venlo afgesloten van vrijdag 28 mei 21.00 uur tot maandag 31 mei 05.00 uur Ook de tussenliggende op- en afritten en de parkeergelegenheid Lokkant zijn afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan 30 minuten.

Afsluitingen

A73 vanaf oprit (3) Malden tot knooppunt Rijkevoort richting Venlo
- Oprit (3) Malden van de A73 richting Venlo
- Op- en afrit (4) Cuijk van de A73 richting Venlo
- Op- en afrit (5) Haps van de A73 richting Venlo
- Parkeergelegenheid/verzorgingsplaats Lokkant met aangrenzend tankstation (Total) gelegen aan de A73 in de richting van Venlo
- A73/A77 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Rijkevoort komende vanuit Nijmegen richting Duitsland
+ Vrijdag 28 mei 21.00 uur tot maandag 31 mei 05.00 uur.

Omleidingsroutes

Het verkeer komende vanuit Utrecht richting Venlo wordt als volgt omgeleid:
- Volg de A27 tot knooppunt Everdingen
- Ga ter hoogte van knooppunt Everdingen over op de A2 richting Eindhoven
- Volg de A2 tot knooppunt Leenderheide
- Ga ter hoogte van knooppunt Leenderheide over op de A67 richting Venlo

Het verkeer komende vanuit Arnhem richting Venlo wordt als volgt omgeleid:
- Volg de A50 tot knooppunt Ekersweijer
- Ga ter hoogte van knooppunt Ekkersweijer over op de A2 richting Eindhoven
- Blijf bij knooppunt Batadorp op de A2 richting Venlo tot knooppunt Leenderheide
- Ga ter hoogte van knooppunt Leenderheide over op de A67 richting Venlo

Het verkeer komende vanuit Nijmegen richting Venlo wordt als volgt omgeleid:
- Volg de A73 tot knooppunt Ewijk
- Ga ter hoogte van knooppunt Ewijk over op de A50 richting Eindhoven
- Volg de A50 tot knooppunt Ekkersweijer
- Ga ter hoogte van knooppunt Ekkersweijer over op de A2 richting Eindhoven
- Blijf bij knooppunt Batadorp op de A2 richting Venlo tot knooppunt Leenderheide
- Volg vanaf knooppunt Leenderheide de A67 richting Venlo

Lokaal verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud

Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Variabel Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Op www.gemeente-mill.nl/A73 vind u de overzichtskaart van de afsluiting en omleiding. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).