Vanwege het Covid-19 virus is het op dit moment onduidelijk of D’n Inloop geopend is en zo ja, op welke tijd(en). Neem hierover contact op met Langenboom Zorg Centraal of de Wis. De Computerinloop gaat tot nader bericht niet door.

WORD- en EXCEL-bestanden opslaan in PDF-formaat.
Het komt nogal eens voor dat je een WORD- (of EXCEL) -bestand wilt sturen naar anderen, maar je ook wilt dat het bestand niet gewijzigd wordt. Daarvoor zijn de PDF-formaten heel handig.
Een PDF-formaat kan in principe niet meer gewijzigd worden. Om die reden wordt het veel gebruikt om bijvoorbeeld nieuwsbrieven rond te sturen of officiële documenten. Vanaf Word 2016 kunnen gebruikers van documenten ook een PDF maken. Hier is geen extra programma voor nodig. Weet wel dat je de PDF dus ook zelf niet meer kunt wijzigen. Als er een foutje in staat, moet je het originele WORD-bestand aanpassen en er een nieuwe PDF van maken. Sla het document dus eerst als WORD-bestand op. Maak er daarna een PDF van:
Klik in het Lint op het tabblad Bestand.
Klik op Exporteren.
Klik onder 'Exporteren' op: PDF of XPS maken.
Blader naar de map waarin het bestand moet worden bewaard.
Typ eventueel een andere naam voor het bestand.
Klik op Publiceren.
Het bestand is nu als PDF opgeslagen in de gekozen map en kan van daaruit verzonden worden.

Vooralsnog gaat de donderdagmiddag-ComputerInloop dus niet door. Héb je corona: beterschap. Heb je het niet: hou het gezond.