Foto: Cockie Kremers

De provincie gaat de N264 herinrichten. Dit betreft ook het deel in Sint Hubert dat we kennen als de Pastoor Jacobsstraat. De werkzaamheden zijn nu in voorbereiding en starten medio september. Voor de feestdagen moeten deze zijn afgerond. In het L.O.M.-radioprogramma Het 12uurtje gaf wethouder Jos van den Boogaart een toelichting op de plannen van de provincie. Beluister het hele interview via de podcast van Het 12uurtje op Spotify, Apple podcasts of www.het12uurtje.nl.

De N264 is de verbindingsweg tussen de A50 (Uden) via Haps (aansluiting op de A73) en N271 (nabij Gennep). “Deze weg is van de provincie en na een uitgebreid overleg met de buurt en de dorpsraad gaat de provincie deze herinrichten en verbeteren,” vertelt wethouder Jos van den Boogaart. “Doel is om de snelheid uit het verkeer te krijgen zodat er een prettigere leefomgeving ontstaat en minder overlast van de weg komt. Deels wordt de weg ook echt anders opgebouwd dan dat hij nu is, waaronder bij het Heilig Hartbeeld.” Dit beeld zal verplaatst worden en in overleg met de dorpsraad is hiervoor een andere plek gekozen, wel in de buurt van waar het nu staat.

In het voorjaar van 2018 is onderzocht hoe de verkeersafwikkeling op het gehele traject kan worden verbeterd. Hierbij is extra aandacht uitgegaan naar de leefbaarheid in de kern van Sint-Hubert. Voor Sint Hubert zijn daarom de verkeersprognoses en ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht en zijn meerdere oplossingsvarianten bekeken. Uiteindelijk hebben bestuurders van de gemeente en provincie gekozen voor een herinrichting van de bestaande weg. “Het is een veelomvattend plan,” vertelt van den Boogaart. “Als je Sint Hubert binnen komt rijden dan zal er ergens een slinger in de weg komen, zodat weggebruikers zien dat zij de snelheid moeten aanpassen. De bedoeling is ook dat er een goed vrij-liggend fietspad aan beide kanten komt en waar het mogelijk is ook een trottoir. Ook zit er straks op de meeste plekken een scheiding tussen de weg en het fietspad met een lage heg.”

Het streven van deze herinrichting is uiteraard om zoveel mogelijk verkeer wat niet in Sint Hubert hoeft te zijn, te ontmoedigen om er dan toch doorheen te rijden. “Maar het is best moeilijk om verkeer gestuurd te krijgen. Het is net als bij water, dat zoekt de makkelijkste weg. We moeten dus met fysieke maatregelen proberen iets te doen. Voor de leefbaarheid en de veiligheid is het de bedoeling om deze weg zo in te richten dat de snelheid beduidend lager gaat worden dan deze nu is. Hierdoor kan het zijn dat vrachtwagens een andere route gaan kiezen.”

Zie voor meer informatie, een folder met beelden, de plannen en werkschema www.brabant.nl en zoek op ‘herinrichting N264 Sint Hubert’.