Een dezer dagen, zodra het weer het toelaat, beginnen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Preventief wil zeggen dat we de rups al bestrijden voordat deze volwassen kan worden. Die bestrijding loopt lang door, ook als de rups volwassen is wordt hij nog bestreden. De bestrijding vindt plaats door de bomen te bespuiten met een biologisch preparaat waardoor de jonge rupsjes afsterven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Engelen Groen uit Uden. Het werk vindt vierentwintig uur per dag plaats, zeven dagen in de week. Het kan dus zijn dat u ’s nachts of in het weekend bestrijders aan het werk ziet. Vooral ’s nachts kan dat wellicht hinder opleveren. Bij voorbaat onze excuses daarvoor, maar we willen zo er voor zorgen dat we in de zomermaanden minder tot geen last van de eikenprocessierupsen hebben.
Bij slechte, natte weersomstandigheden kan de bestrijding niet plaatsvinden. Dan wordt het werk op een ander moment hervat.

Er is een speciale webpagina aangemaakt waarop u kunt zien welke bomen we behandelen. Zie www.cgmgis.nl/bomen. Treft u in de zomer nesten met de eikenprocessierups aan, dan kunt u deze melden in de Fixi app met als kenmerk ‘eikenprocessierups’ en het/de boomnummer(s) waar de nesten zijn aangetroffen. Bomen die niet op de kaart staan, worden niet behandeld. Toch kunt u deze bomen melden, we krijgen dan een duidelijker beeld van waar overlast is en waar wellicht in de toekomst bestrijding toch noodzakelijk wordt. Op de website www.cgmgis.nl/bomen zullen wij tevens de opdrachten van het verwijderen delen met u.

Meer informatie over de eikenprocessierups, de bestrijding en wat u zelf kunt doen vindt u op www.cuijk.nl/eikenprocessierups.