Foto: Cockie Kremers

Onlangs werd Stichting Natuurgebied de Kuilen opgericht: een initiatief van omwonenden van de Kuilen in Langenboom. Ook maakten zij bekend dat zij vijf hectaren grond hadden aangekocht om grip te krijgen op de ontwikkelingen in dit natuurgebied.

“Met een zestal aanwonenden zijn we enkele maanden geleden de petitie (Red de Kuilen) gestart en ondertussen bestaat de groep hier omheen uit zo’n 55 omwonenden,” vertelt Marlin van Hal uit Langenboom. “Nu de activiteiten en de plannen concreter worden, sluiten er steeds meer mensen aan, ook van buiten de buurt.”

Toen de omwonenden hoorden van plannen om een grootschalig vakantiepark of camping te realiseren op de Kuilen, beklom men de barricade. Dit in eerste instantie met een petitie die inmiddels al ruim 4300 keer ondertekend is. Ondertussen is er een stichting opgericht en kocht men als stichting zelfs 5 hectaren grond op de kuilen. Marlin: “We hadden deze liever eerder aangekocht zodat de gemeente in hun beoordeling rekening had kunnen houden met de nieuwe situatie, want nu is er een principe akkoord dat – zoals het er nu ligt – volgens ons niet uitgevoerd kan worden.”

Het college van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft eerder deze maand besloten om onder voorwaarden (minder campingplaatsen en zonder horecagebouw) medewerking te verlenen aan het principeverzoek ‘Natuurparel De Kuilen’. Daarmee zou de weg open staan voor het doorlopen van een procedure voor de realisatie van een recreatiebedrijf in dit gebied. Een principeverzoek moet gezien worden als een eerste aftasting tussen wat – in dit geval – een ondernemer wil en wat de gemeente beoogt. Alleen als de belangen van beide partijen verenigbaar zijn, kan een formele procedure zoals een bestemmingsplanwijziging of een vergunningsaanvraag worden opgestart. Marlin: “Op de grond die wij nu gekocht hebben waren 950 parkeerplekken voorzien en dat zal dus herzien moeten worden.”

Uit de gemeentelijke stukken blijkt dat vanuit horeca- en ondernemersverenigingen positieve berichten komen over een dergelijk vakantiepark of camping, als versterking van het toerisme in onze gemeente. Marlin: “Van het idee van een vakantiepark of charme-camping in de gemeente ben ik ook groot voorstander. Wij zijn helemaal niet tegen het ontwikkelen van plannen, maar niet op de Kuilen.” Als voorbeeld noemt Marlin alternatieve bestemmingen voor boerenbedrijven die gaan stoppen. “Dat zijn gebieden waar je wat moois van kan maken. Vaak staan er al prachtige gebouwen en het is kapitaalvernietiging om dat te laten verloederen. Ik zie juist mooie kansen om daar een prachtige groene toeristische omgeving van te maken. Er is nu al zoveel geld geïnvesteerd in de Kuilen om er het natuurgebied van te maken wat het nu is. Als je daar nu een vakantiepark of camping gaat maken, dan is dat het begin van het einde van dat gebied.”

De grond die Stichting Natuurgebied de Kuilen nu via een subsidieregeling gekocht heeft zal een verlengstuk worden van het bos en er worden wandel- en fietspaden gerealiseerd. Binnenkort presenteert de stichting ook een compleet alternatief ontwikkelingsplan aan het college en de gemeenteraad. Marlin: “Hierin voegen we 12,5 hectaren toe aan de natuur om de kleinschalige recreatiefunctie te versterken in de zin van wandelen en recreatie in de natuur. Dit is inclusief subsidiemogelijkheden waarvan wij denken: als je dan toch wat wilt met dit gebied, doe het dan zo.”

Beluister het hele interview met Marlin van Hal via de podcast van Het 12uurtje op o.a. Spotify, Apple podcasts of de podcastpagina op www.het12uurtje.nl.